Het IUCN World Conservation Congress 2020 zou in juni 2020 plaatsvinden, maar is door de COVID-19 crisis verplaatst naar 3 t/m 11 september 2021. Momenteel werkt de organisatie van het Congress aanpassingen uit die rekening houden met de veranderde situatie en worden er alternatieven bekeken. Op de Congress 2020 website vindt u de laatste stand van zaken.Voor de Nederlandse deelnemers treft u hier een extra uitleg van de meest gestelde vragen. Wat wordt er nou precies van u verwacht? Hoe kunt op een zinvolle manier aanhaken, zodat het uw organisatie verder helpt?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met ons via leden@iucn.nl of 020 626 1732.

World Conservation Congress 2020

 • Wat is het IUCN World Conservation Congress 2020?

  Het IUCN World Conservation Congress is hét moment, eens in de vier jaar, dat de wereld zich buigt over hoe we gezamenlijk de natuur op onze planeet kunnen behouden. Tussen de 6.000 en 10.000 mensen uit zo’n 160 landen – van natuurorganisaties, overheden, bedrijven en de wetenschap – komen er bijeen.

  Het volgende World Conservation Congress is vanwege de wereldwijde ontwikkelingen rondom het coronavirus uitgesteld naar 3 tot 10 september 2021, oorspronkelijk zou het in juni 2020 plaatsvinden. De locatie van het IUCN Congress blijft hetzelfde: Marseille te Frankrijk

  Uitgebreide informatie over de gevolgen van het uitstel van het World Conservation Congress is hier te vinden. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met de nieuwste updates.

  Het Congress schenkt aandacht aan alle onderwerpen die relevant zijn voor de missie van IUCN en haar leden in zo’n 1.300 inhoudelijke sessies. Ook wordt hier het IUCN Programme vastgesteld, de nieuwe Councillors benoemd en moties aangenomen.

  Voor alle informatie over het World Conservation Congress, klik hier.

  Een tijdslijn naar het World Conservation Congress met allen hierboven beschreven onderdelen, vind u hier.

  Registreer nu

 • Voor wie is het IUCN Congress?

  Hoewel het formele gedeelte van het IUCN Congress specifiek gericht is op IUCN-leden van over de hele wereld, is een deel van de bijeenkomst ook toegankelijk voor het grote publiek.

  Het IUCN Congress wordt doorgaans bezocht door staatshoofden, CEOs, vertegenwoordigers van inheemse groepen en maatschappelijke organisaties, wetenschappers, academici, onderwijzers en kunstenaars van over de hele wereld.

  Registreer nu

 • Wat kan ik doen op het IUCN Congress?

  Op het IUCN Congress kun je verschillende dingen doen.

  1. Jouw organisatie zichtbaar maken
  2. Je kennis vergroten
   • Bezoek de inhoudelijke sessies op  het Forum
   • Bezoek het Paviljoen van IUCN NL en andere organisaties
   • Bezoek de Members’ Assembly
  3. Je netwerk uitbreiden
   • Ontmoet je collega’s van over de hele wereld
  4. Invloed uitoefenen op het bestuur van de unie
   • Stem op een IUCN Councillor
   • Stem op het IUCN Global Programme 2021-2024
   • Geef input en stem op moties

  Registreer nu

 • Hoe kan ik een social event organiseren of een exhibit booth boeken?

  De mogelijkheid om een social event te organiseren is helaas gesloten,  de geselecteerde social events zullen binnenkort verschijnen in het officiële programma.

  Het is nog wel mogelijk om een exhibit booth te boeken van 4 tot 9 september 2021.

  Boek een exhibit booth

 • Wat doet IUCN NL op het IUCN Congress?

  IUCN NL opent tijdens het World Conservation Congress 2020 haar eigen Paviljoen in de Exhibtion Hall. Hier kunnen Nederlandse IUCN lidorganisaties en onze partners hun werk presenteren.

  Lees meer over het IUCN NL Paviljoen op onze exhibitor pagina.

 • Hoe werkt het motieproces?

  Voorafgaand aan het IUCN World Conservation Congres 2020 wordt gestemd over moties, die zijn ingediend door IUCN leden of door IUCN zelf. Aangenomen moties worden IUCN Resolutions (gericht aan IUCN zelf) of Recommendations (gericht aan derden). Deze resoluties en aanbevelingen geven niet alleen richting aan het IUCN Global Programme maar zijn ook van nut in de pleitbezorging, campagnes, onderzoek en andere dagelijkse activiteiten van de leden.

  Van 7 tot 21 oktober konden IUCN leden online stemmen op een groot deel van de ingediende moties. De lijst van aangenomen moties is te vinden op de webiste van het IUCN Congress.

  Het overige deel van de moties, die verdere discussie behoeven, zullen worden besproken tijdens de Members’ Assembly op het IUCN Congress, waarna IUCN leden ook op deze moties kunnen stemmen.

  Wil je meer weten over het vervolg van het motieproces? Kijk dan hier.

 • Hoe kan ik stemmen op een IUCN Councillor?

  Uit de regio’s West-Europa en Oost-Europa, Noord- & Centraal-Azië worden tezamen 6 IUCN Councillors geselecteerd. Zij vertegenwoordigen gedurende een termijn van vier jaar (2020-2024) de belangen van de leden uit deze regio binnen het IUCN-bestuur en zijn bepalend in het uitzetten van de strategische koers van IUCN. Hier leest u meer informatie over de functie en samenstelling van de IUCN Council.

  IUCN Councillors worden verkozen op het World Conservation Congress (7 tot 15 januari 2021 in Marseille). Op de website van het IUCN Congress kunt u meer lezen over de kandidaten voor de functie van Regional Councilor voor West-Europa. IUCN leden kunnen online contact leggen met de kandidaten voor Regional Councilor via het Congress Portal.

 • Waar kan ik het IUCN Congress programma vinden?

  Via deze link.

 • Hoe kan ik mij inschrijven voor het IUCN Congress?

  Gezien de huidige situatie rondom covid-19 heeft IUCN besloten een ‘hybride’ Congress te organiseren, zodat mensen die niet in staat zijn het evenement fysiek bij te wonen, sommige delen van het Congress op afstand kunnen bijwonen.

  Het IUCN Congress kent daarom nu twee verschillende registratiemogelijkheden:

  • ‘Inperson’ deelname: Als je ervoor kiest om fysiek deel te nemen aan het Congress biedt dit je de kans om je netwerk uit te breiden, informatie uit de eerste hand te krijgen en mee te praten over de meest dringende kwesties waarmee onze planeet te kampen heeft. Gezondheids- en veiligheidsprotocols worden uiteraard overal nageleefd. Registreer je hier voor ‘inperson’ deelname aan het Congress.
  • Virtuele deelname: Deze optie biedt je alle essentiële onderdelen van het Congress vanaf elke plek met een internetverbinding. Met een verscheidenheid aan beschikbare sessies, van discussies op hoog niveau tot meer technische sessies, biedt virtuele deelname een interactieve ervaring en real-time toegang tot de expertise en inzichten die tijdens het Congress worden gedeeld. Dit is een perfecte eerste kennismaking is met een IUCN Congress of een uitstekende optie voor diegenen die niet in staat zijn om de reis naar Marseille te maken. Vanaf 6 mei kun je je registreren voor virtuele deelname. Lees hier meer over de tarieven.
 • Wat is het IUCN Global Programme 2021-2024?

  Iedere vier jaar stelt IUCN een nieuw Global Programme vast dat een kader schept én prioriteiten benoemt voor het werk van natuurorganisaties, onderzoeksinstellingen en overheden (IUCN Global Programme 2017–2020). Voor iedere regio wordt daarnaast ook een gedetailleerd werkprogramma ontwikkeld met daarin specifieke issues die in de Europese regio van belang zijn (IUCN European Work Programme 2017-2020). Het definitieve concept van het IUCN Global Programme 2021-2024 is in februari 2020 goedgekeurd door het IUCN Council en staat inmiddels online. Dit nieuwe programma is opgebouwd rond vijf thema’s (1) People (2) Land (3) Water (4) Oceans (5) Climate.

  Leden konden deze programma’s in twee fasen mede vormgeven. Op het IUCN Congress zullen leden officieel hun stem uitbrengen voor de ingang van het nieuwe Global Programme.

 • Hoe draagt het IUCN Congress bij aan het mondiale natuurakkoord dat tijdens de Biodiversiteitstop in Kunming 2021 (CBD CoP15) gesloten zal worden?

  2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen. Dit nieuwe akkoord wordt ook wel de New Deal for Nature of het Post-2020 Biodiversity Framework genoemd.

  Tijdens het IUCN Congress zal er bijvoorbeeld een Forum sessie zijn over samenwerking door verschillende groepen uit de samenleving voor dit nieuwe akkoord. IUCN NL is mede-organisator van deze sessie die plaatsvindt op 5 september 2021 om 10:30 uur.

  Overigens organiseren we als IUCN NL meer momenten om bij te dragen aan de inbreng van Nederland op het biodiversiteitsakkoord. Kijk hiervoor op onze website of neem contact op met Henk Simons.

 • Wat kan ik nu al doen om mij voor te bereiden op het IUCN Congress?

  Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Meer informatie?

Portretfoto Carl Königel
Carl Königel
niet langer werkzaam bij IUCN NL