IUCN NL heeft de afgelopen periode een viertal nieuwe leden mogen verwelkomen: ACT Europe, Black Jaguar Foundation, Commonland en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Hiermee komt het totale aantal Nederlandse lidorganisaties op 38.

Headerfoto: Green pine tree Photo by Olena Sergienko on Unsplash

IUCN NL fungeert als platform voor de Nederlandse IUCN-lidorganisaties, waaronder veel natuur- en milieuorganisaties, maar ook wetenschappelijke instituten en de Nederlandse overheid. Directeur Coenraad Krijger van IUCN NL: “Ik heet onze nieuwe leden van harte welkom bij de IUCN-koepel en kijk uit naar de uitwisseling die dit kan opleveren met onze andere lidorganisaties. Met ons groeiende aantal Nederlandse lidorganisaties vormen wij een krachtige stem ten behoeve van de natuur.”

Over de nieuwe lidorganisaties:

Amazon Conservation Team Europe (ACT Europe)

Het Amazon Conservation Team, ACT, werkt samen met inheemse en lokale gemeenschappen in het Amazonegebied om de regenwouden waarin zij wonen en hun cultuur te beschermen. In meer dan 20 jaar heeft ACT samengewerkt met ruim 50 inheemse volkeren in het noordwesten en noordoosten van het Amazonegebied. Op dit moment, heeft ACT lokale kantoren in Colombia, Brazilië en Suriname. De Europese tak van ACT legt zich toe op de relaties met Europese partners. ACT Europe is ingeschreven in Nederland en haar bestuursleden komen uit verschillende Europese landen. Het ACT Europe kantoor is gevestigd Brussel. 

Black Jaguar Foundation

De Black Jaguar Foundation heeft een helder doel: het planten van inheemse bomen op een enorme schaal, om de Araguaia Biodiversity Corridor te helpen realiseren en zo het leven van ieder van ons en van alle toekomstige generaties op onze planeet te verbeteren. De Araguaia Biodiversity Corridor in Centraal Brazilië zal een van de langste van alle natuurcorridors op aarde zijn en een van de grootste herbebossingsprojecten in Zuid-Amerika. De Corridor verbindt twee van ’s werelds meest vitale ecosystemen: het Amazone-regenwoud en de Cerrado-savanne. De Black Jaguar Foundation werkt samen met lokale landeigenaren en boeren, ondersteund door technische partners, om deze groene missie in werkelijkheid te brengen.

Commonland

Commonland is een internationaal opererende, in Nederland gevestigde organisatie die zich door middel van holistisch landschapsherstel inzet om bedreigingen tegen te gaan op het gebied van: klimaatverandering, de kwaliteit en zekerheid van ons voedsel, water en lucht vervuiling, armoede, extreme droogte, overstromingen, uitsterving van soorten, veiligheid en migratie. Door landschappen te herstellen blijft het ecosysteem gezond en worden de herstelde gebieden weer leefbaar voor mens en natuur. Commonland ontwikkelde hiertoe het 4 Returns model.

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT)

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie en telt 27 tuinen verspreid over heel Nederland. Samen zien zij het als hun missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Om deze missie te realiseren committeren de leden zich aan NVBT-criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs.