Heleen van den Hombergh | Senior Expert Agro-Commodities

Heleen van den Hombergh, PhD, is IUCN NL’s lead op het gebied van verantwoorde waardeketens en goed beheer van agro-handelsgewassen.

Ze adviseert overheden, bedrijven en financiële instellingen over maatregelen om te komen tot verantwoorde, conversievrije soja en palmolie, die beide belangrijk zijn voor de wereldwijde transitie naar duurzame eiwitten en plantaardige oliën. In het programma Forests for a Just Future werkt ze samen met maatschappelijke organisaties in landen als Indonesië en Colombia en pleit ze voor handels- en gewassenbeleid dat rekening houdt met biodiversiteit.  Heleen is gepassioneerd over het bouwen van bruggen op basis van kennis. Ze is convener van het multi-stakeholder Dutch Soy Platform, werkt samen met andere commodity platforms in Europa en is promotor van het wereldwijde Collaborative Soy Initiative, dat streeft naar 100 % conversievrije verantwoorde soja. Ze werkt ook samen met het Nederlandse bedrijfsleven en Argentijnse NGO’s om positieve impact te bereiken in landschappen in de Chaco die agro-handelsgewassen produceren.

Heleen is voorzitter van het informele NGO palmolieplatform in Nederland, lid van de IUCN Oil Palm/ Vegetable Oils Task Force, en stuurgroeplid van de Edible Oils and Fats Collaboration van Forum for the Future. Voor en met IUCN neemt zij bovendien deel aan EU-dialogen en -overleg om te komen tot beleid en wetgeving voor bosbescherming, en met de Transitiecoalitie Voedsel adviseert zij de overheid om toekomstbestendige eiwitconsumptie en -productie te bevorderen.

Portretfoto Heleen van den Hombergh