Mark van der Wal | Senior Expert Ecosystems & Extractives

Van jongs af aan wist Mark van der Wal dat hij ecoloog wilde worden. Na het behalen van zijn onderwijsgraad (1985 Gezondheidszorg & Biologie) behaalde hij zijn master Biologie / Tropische ecologie aan de Universiteit van Amsterdam (1989). Hij volgde zijn passie en begon met ecologisch werk in Nederland o.a. op het gebied van dassen en patrijzen.

Na deze eerste jaren bracht hij 14 jaar door in de tropen, vaak werkend op het raakvlak van ontwikkeling, behoud, conflict. Deze jaren brachten hem naar Colombia, Oost-Indonesiƫ, Kameroen en Honduras, waar hij onder andere werkte aan kustbehoud, inventarisatie van grote zoogdieren, beheer van beschermde gebieden en het stellen van prioriteitszones binnen Wereld Erfgoed-gebieden.

Sinds 2004 is zijn basis het IUCN NL kantoor in Amsterdam, waar hij begon als coƶrdinator voor het Tropical Rainforest Grants Programme. Vanaf 2004 heeft hij een groot aantal lokale beschermingsprogramma’s en -initiatieven over de hele wereld gecoacht, begeleid en ondersteund.

Bij IUCN NL is hij het aanspreekpunt voor het raakvlak tussen natuurbehoud en de extractieve industrie. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het werken met het maatschappelijk middenveld aan beter bestuur van natuurlijke hulpbronnen. Mark maakt deel uit van het Crisis Management Team en heeft de rol van vertrouwenspersoon. Hij is lid van de CEESP-commissie van de IUCN.