Change the Game Academy: lokale organisaties worden aanjagers van verandering

Trainingen in drie landen in drie verschillende werelddelen. Dat is waarmee het project Strengthen the Roots, ontwikkeld door Wilde Ganzen en IUCN NL, in het najaar van 2022 begon met als uiteindelijk doel het beschermen van het leefgebied en de natuurlijke hulpbronnen van maar liefst 1 miljoen mensen. In Bolivia en Indonesië werden trainers opgeleid, zodat zij de komende tijd hun nieuw opgedane kennis kunnen delen met kleine natuurbeschermingsorganisaties. In Ghana kregen negen organisaties de eerste training ’lokale fondswerving’.

In Sucre, de hooggelegen stad in de Boliviaanse Andes, vond in november 2022 de eerste ‘training van trainers’ plaats. Medewerkers van onze Boliviaanse partnerorganisatie Natura Bolivia en van andere Colombiaanse en Peruaanse ngo’s werden gedurende twee weken getraind middels de methodologie voor capaciteitsopbouw van de Change the Game Academy. De Natura Bolivia-medewerkers werden opgeleid om begin 2023 de eerste replica’s van deze training te geven aan kleine gemeenschapsorganisaties van de gemeentes Charagua en Roboré, die zich in de Gran Chaco-regio van Bolivia bevinden.

Wat is de Change the Game Academy?

De Change the Game Academy stelt maatschappelijke organisaties in lage- en middeninkomenslanden in staat om, samen met de mensen om wie het gaat, aanjagers te zijn van verandering. De Change the Game Academy is ontwikkeld door Wilde Ganzen en ondersteunt organisaties bij het opbouwen van een achterban en het ter verantwoording roepen van overheden en private sector. Daartoe biedt de Change the Game Academy trainingen aan op het gebied van lokale fondsenwerving en het versterken van politiek draagvlak. Tussen juli 2022 en juni 2025 wordt, voor het eerst, de Change the Game Academy-methodologie toegesneden op de specifieke behoeften van kleine gemeenschapsorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die werken aan het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen.

‘Ontbossing in een groot probleem in de Gran Chaco-regio, aangezien steeds meer bomen worden gekapt om plaats te maken voor gemechaniseerde landbouw van soja en veehouderij,’ vertelt Sander van Andel, die namens IUCN NL nauw betrokken is bij Strengthen the Roots. ‘De omvorming van het bosareaal tot landbouw- en veeteeltgrond brengt het voorouderlijke grondgebied van de oorspronkelijke bewoners in gevaar. Via gerichte training, zo is de gedachte, zullen inwoners van deze gemeenschappen leren hoe ze hun capaciteit kunnen versterken, meer financiële middelen kunnen werven en betere lobbyactiviteiten kunnen ontwikkelen ten behoeve van het beschermen van hun natuurlijke en culturele rijkdom en het stimuleren van hun welzijn.’

Gemeenschappen in West-Sumatra versterken

TOok in Indonesië werden trainers opgeleid. In Padang op Sumatra volgden14 medewerkers van onze partnerorganisatie WARSI de ‘training voor trainers’. Zij gaan begin 2023 gemeenschappen trainen in Mudiak Baduo en Sumpur Kudus in West-Sumatra, een gebied dat zich uitstrekt langs het Batanghari-stroomgebied, het op een na grootste stroomgebied in Indonesië. Om het bosbeheer in het gebied en hun levensonderhoud te verduurzamen, leren de gemeenschappen en de door hun opgerichte organisaties hoe ze hun capaciteit kunnen versterken o.a. op het gebied van effectieve bosbescherming, de verwerking van bosproducten en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Bescherming van het Atewa-bos en Mole-landschap in Ghana

In Ghana organiseerden Wilde Ganzen-partner WACSI in samenwerking met onze partner A Rocha Ghana al een 5-daagse training voor negen kleine natuurorganisaties. Deze organisaties zetten zich in voor de bescherming van twee landschappen: het Atewa-bos en het Mole-landschap. In het Atewa-bos staan de biodiversiteit en de beschikbaarheid van (drink)water onder druk. Het bos wordt aangetast door illegale activiteiten zoals houtkap, jacht, landbouw en goudwinning. Daarnaast zijn er plannen voorgrootschalige bauxietontginning in het gebied. In het Mole Landschap is naast illegale houtkap en landbouw vooral houtskoolproductie een belangrijke oorzaak van landdegradatie en achteruitgang van het bos.

Natuurbescherming gebaat bij sterke gemeenschappen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen rechtstreeks afhankelijk van het landschap waarin ze leven voor hun inkomen, voedsel en water. Deze landschappen staan steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door de toenemende vraag naar grondstoffen. Lokale bewoners die het verlies van hun land en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen willen tegengaan, verenigen zich in kleine natuurbeschermingsorganisaties. Met Strengthen the Roots versterken we deze kleine organisaties door hen te leren lokaal fondsen te werven en op te komen voor hun rechten.

‘Natuurbescherming is zeer gebaat bij sterke gemeenschappen en grassroots initiatieven,’ zegt Evelien van den Broek, senior expert environmental justice bij IUCN NL. ‘Lokale en inheemse gemeenschappen zijn al generaties lang de hoeders van het landschap. Zij hebben een sterke band met de natuur en een grondige kennis van de manier waarop die beschermd moet worden. Als lokale organisaties sterker en financieel onafhankelijker zijn, kunnen zij écht verschil maken.’

Het doel van Strengthen the Roots is om tegen het einde van 2025 een kleine dertig organisaties in zes unieke natuurgebieden, verspreid over drie landen, in staat te stellen hun leefgebieden te beschermen en zelf de aanjagers te worden van verandering. Dit komt direct of indirect ten goede aan de ongeveer 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen.

Strengthen the Roots

Strengthen the Roots is een samenwerking tussen A Rocha Ghana, IUCN NL, Natura Bolivia, WACSI, WARSI en Wilde Ganzen die zich richt op het versterken van lokale gemeenschappen en hun organisaties die in of rond bedreigde natuurgebieden leven, zodat zij steun voor hun werk kunnen mobiliseren. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Meer weten?

Evelien van den Broek
Senior Expert Environmental Justice
Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation
Elske Swets
Head of Communications
Telefoon: 020-3018251