Druk op niet-vergunnen nieuwe gaswinning Waddenzee neemt toe

De 18 landen in het UNESCO Werelderfgoedcomité hebben vandaag formeel besloten dat de Duitse en Nederlandse regering de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee op het spel zetten als zij mijnbouw onder de Waddenzee blijven toestaan.

Headerfoto: Gaswinning in de Waddenzee (c) de Waddenvereniging

Het besluit van UNESCO volgt na een advies van IUCN, het formele adviesorgaan voor natuurlijk erfgoed van UNESCO. Als Nederlands Nationaal Comité van IUCN onderschrijven wij dit advies.

Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL: ‘De Waddenzee is naast UNESCO Werelderfgoed een Natura 2000-gebied van cruciaal belang voor niet alleen de Europese maar ook de Afrikaanse biodiversiteit, onder andere vanwege de miljoenen vogels die er broeden, overwinteren en bijtanken tijdens hun trek. Effectieve bescherming van natuurgebieden als de Waddenzee is essentieel om onze biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Economische argumenten mogen niet langer ten koste gaan van ecologische integriteit van cruciale gebieden als de Waddenzee.’

De Duitse organisatie Environmental Action Germany (DUH), World Heritage Watch en de Waddenvereniging hebben naar aanleiding van het UNESCO besluit gezamenlijk hun zorgen geuit over het voortzetten van nieuwe mijnbouwvergunningen onder de Waddenzee. De organisaties riepen op om geen nieuwe vergunningen meer te verlenen voor deze activiteiten die schade toebrengen aan het milieu, klimaat en de uitzonderlijke waarden van de Waddenzee.

Tijdens het World Conservation Congress 2021 riepen natuurorganisaties, kennisinstellingen en andere lidstaten de Nederlandse regering al op om te stoppen met gaswinning in de Waddenzee en om geen vergunning voor nieuwe gaswinning bij het Friese dorp Ternaard te verlenen. Natuurgebieden met een UNESCO World Heritage status zoals de Waddenzee behoren wereldwijd tot de meest beschermwaardige vanwege hun unieke karakter en grote internationale belang. De motie die de Waddenvereniging hierover indiende, werd met een grote meerderheid aangenomen.