Atewa Forest (c) Jan Willem den Besten

Ngo’s klagen overheid aan voor plannen bauxietwinning in Atewabos

Een coalitie van ngo’s, onder leiding van IUCN NL partnerorganisatie A Rocha Ghana, heeft een klacht ingediend tegen de Ghanese overheid. Het plan van de overheid om bauxiet te winnen in het Atewabos druist in tegen hun recht op een schone en gezonde leefomgeving.

Headerfoto: Atewa Forest (c) Jan Willem den Besten

Op 13 januari diende A Rocha Ghana samen met andere ngo’s een aanklacht in tegen de overheid vanwege plannen het Atewabos op te offeren voor bauxietwinning. ‘Met deze aanklacht willen we onze leefomgeving veiligstellen,’ zegt Daryl Bosu van A Rocha Ghana. ‘Bauxietwinning in het Atewabos druist in tegen ons recht op een schone en gezonde leefomgeving, dat is vastgelegd in de Ghanese grondwet.’

Overeenkomst met China

In 2017 sloot de Ghanese overheid een overeenkomst met China, waarin zij enkele bosgebieden, waaronder het Atewabos, ter beschikking stelt voor bauxietwinning. Sindsdien voert A Rocha Ghana, met steun van IUCN NL en een groot groep andere organisaties in Ghana en wereldwijd, campagne tegen het besluit om bauxiet te winnen in het Atewabos.

Rijkere bauxietreserves beschikbaar

In de aanklacht staat dat de groep de ontwikkelingsplannen van de regering  begrijpt, evenals de inspanningen om die ontwikkeling te financieren, bijvoorbeeld door het exploiteren van de natuurlijke hulpbronnen van het land. ‘Het is echter niet noodzakelijk om de bauxietreserves in het Atewabos aan te boren,’ benadrukt Bosu. ‘Ghana beschikt over veel rijkere bauxietreserves elders in het land.’ 

Cruciaal voor watervoorziening

Het Atewabos is van cruciaal belang voor de watervoorziening en de biodiversiteit. ‘Het is het stroomgebied van drie grote rivieren die schoon water leveren voor 5 miljoen mensen,’ legt Bosu uit. Internationaal wordt het Atewabos erkend als van bijzonder hoge waarde voor haar buitengewone biodiversiteit. 

Onverenigbaar met bauxietwinning

Het bos wordt van oudsher beheerd voor waterproductie, bescherming van stroomgebieden, behoud van biodiversiteit en recreatie. Al die functies zijn onverenigbaar met bauxietwinning. Daar komt bij dat het bos de status heeft van beschermd bosreservaat, waardoor mijnbouwactiviteiten volgens de wet uitgesloten zijn.

Van petitie en protest tot rechtbank

A Rocha Ghana mobiliseerde meer dan 20 maatschappelijke organisaties en verscheidende gemeenschappen om zich in te zetten voor behoud van het Atewabos. De groep verstuurde brieven aan de president en het parlement en organiseerde meerdere protestmarsen om aandacht te vragen voor het probleem. Tot zover ondertekenden meer dan 160.000 mensen de petitie voor behoud van het bos.

De inspanningen van A Rocha en medestanders resulteerden in veel media-aandacht, zowel in Ghana als internationaal. Op Twitter sprak ook wereldster Leonardo diCaprio zich uit voor behoud van het Atewabos. Desondanks lijkt de Ghanese overheid vastbesloten.

‘Het is jammer dat we onze eigen regering moeten aanvechten om het milieu te beschermen,’ zegt Bosu. ‘Maar we blijven ons inzetten voor behoud van dit cruciale bosgebied.’

Lees meer

IUCN NL ondersteunt A Rocha Ghana sinds 2014 in haar strijd voor behoud van het Atewabos. Momenteel doen we dat in het kader van de Green Livelihoods Alliance, in strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Milieudefensie en Tropenbos International.

Meer weten?

Jan Kamstra
niet langer werkzaam bij IUCN NL