Petitie grenzen aan mijnbouw

Petitie: stel grenzen aan mijnbouw voor een rechtvaardige energietransitie

We staan op een kruispunt. De vraag naar mineralen als kopererts, bauxiet (aluminium), lithium, kobalt, nikkel en mangaan stijgt explosief vanwege de energietransitie. Ze zijn nodig voor onder meer batterijen voor elektrische auto’s en voor windturbines. Deze grondstoffen worden vaak gewonnen in gebieden met unieke biodiversiteit, zoals tropische bossen. Natuur die we hard nodig hebben: ze levert miljoenen mensen voedsel en schoon drinkwater en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering. Mijnbouw voor de energietransitie mag niet leiden tot grootschalige natuurvernietiging (ecocide). Daartoe roepen wij de Tweede Kamer op met deze petitie.

  • De Wereldbank schat dat de vraag naar grondstoffen voor de energietransitie tot 2050 met wel 500 procent zal groeien ten opzichte van 2018.
  • Deze mijnbouw vindt vaak plaats in gebieden met unieke biodiversiteit, zoals tropische bossen. Ook zijn er plannen voor mijnbouw in de diepzee van de internationale wateren. 
  • De infrastructuur die nodig is voor de winning van deze grondstoffen zorgt voor grootschalige natuurvernietiging. Deze natuur hebben we juist hard nodig: ze levert miljoenen mensen voedsel en schoon drinkwater en zorgt voor CO2-opslag en klimaatregulering. 
  • Meer dan de helft van de mijnbouw die nodig is voor de energietransitie bevindt zich in en rondom het leefgebied van lokale en inheemse gemeenschappen.
  • Drieëntwintig regeringen, honderden parlementariërs, duizenden inheemse mensen, tientallen bedrijven en financiële instellingen en honderden maatschappelijke organisaties in Nederland en de rest van de wereld hebben opgeroepen te wachten met diepzeemijnbouw.

Een succesvolle en eerlijke energietransitie

De energietransitie is essentieel en moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Maar hoe zorgen we dat we deze overstap van fossiele naar hernieuwbare energie zo eerlijk mogelijk maken, met een zo laag mogelijke negatieve impact op mens en natuur?

Om de energietransitie succesvol te maken zouden we er allemaal doordrongen van moeten zijn dat de voorraad mineralen niet onuitputtelijk is, en dat de winning ervan schade toe kan brengen aan mens en milieu. Er is een systeemverandering nodig die ons aanzet tot een zuinige omgang met grondstoffen en tot zorgvuldige winning daarvan, op een toekomstbestendige manier. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om onze groeiende energiebehoefte ten koste te laten gaan van onze ecologische veiligheid!

In de eerste plaats betekent dit een circulaire aanpak waarin minder energie- en grondstoffenverbruik voorop staat. Daarnaast moeten we striktere eisen stellen aan een verantwoorde winning van grondstoffen. Er moet een bottom line komen en worden bewaakt: een duidelijke ondergrens die aangeeft waar en hoe mijnbouw mag plaatsvinden, zodat die niet ten koste gaat van kwetsbare natuur en mensen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Oproep aan de Tweede Kamer

Daarom verzoeken wij de Tweede Kamer:

  • Om het belang te benadrukken van een rechtvaardige energietransitie en een systeemverandering die circulariteit en minder energie- en grondstoffenverbruik voorop stelt.
  • Om er bij het kabinet op aan te dringen dat mijnbouw niet leidt tot grootschalige natuurvernietiging (ecocide) en mensenrechtenschendingen; 
  • Om ervoor te zorgen dat ons land zich aansluit bij het groeiende aantal landen dat oproept tot een moratorium op diepzeemijnbouw.

Op dit moment kunnen we nog kiezen voor een rechtvaardig, circulair systeem en een geslaagde energietransitie. Teken de petitie vandaag nog en voeg je bij duizenden anderen die streven naar een rechtvaardige energietransitie.

Steun de petitie als organisatie

De volgende organisaties steunen deze petitie: Alliance for Tompotika Conservation Indonesia; A Rocha Ghana; ASN Bank, ATM Philipines; Deep Sea Conservation Coalition; IUCN NL; Platform Duurzame en Solidaire Economie; Sea First; Stop Ecocide NL; Transitie Nederland; Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

Wilt u als organisatie ook deze petitie steunen? Laat het ons weten.

Meer informatie

Elske Swets
Head of Communications
Telefoon: 020-3018251
Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future