Waarom deze oplossing werkt

Dringt klimaatverandering terug

Door te investeren in behoud van bos wordt voorkomen dat CO2 vrijkomt. Zo draagt REDD+ bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Gezonde tropische bossen helpen lokale gemeenschappen ook weerbaar te zijn tegen klimaatverandering.

Behoudt ecosysteemdiensten

Bossen leveren meer belangrijke ecosysteemdiensten, zoals schoon water, een vruchtbare bodem, hout, voedsel, en een habitat voor dieren en planten. Met het behoud van tropisch bos worden ook deze diensten behouden.

Stimuleert duurzame ontwikkeling

Via REDD+ dragen westerse landen bij aan duurzame ontwikkeling en meer welzijn in ontwikkelingslanden. Behalve dat de lokale bevolking deelt in inkomsten en diensten die gegenereerd worden via behoud van het bos, wordt er ook geïnvesteerd in alternatieve duurzame en nieuwe inkomstenbronnen uit bosproducten en duurzaam landgebruik. 

Helpt bedrijven klimaatneutraal worden

In ruil voor bescherming van het bos ontvangen investeerders REDD+ credits. Deze credits kunnen worden gebruikt om CO2-emissies in de bedrijfsvoering te compenseren die niet op andere manieren teruggedrongen kunnen worden. 

De feiten op een rijtje

  • Ontbossing en niet-duurzaam landgebruik zorgt voor 1/5 van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
  • Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van tropische bossen
  • REDD+ zorgt voor emissiereducties die additioneel zijn aan emissiereducties die landen en bedrijven volgens officiele afspraken moeten realiseren
  • Ontbossing en niet-duurzaam landgebruik zorgt voor 1/5 van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
  • Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van tropische bossen
  • REDD+ zorgt voor emissiereducties die additioneel zijn aan emissiereducties die landen en bedrijven volgens officiele afspraken moeten realiseren

Voor meer informatie, neem contact op met onze experts

Jan Kamstra
niet langer werkzaam bij IUCN NL