Vogel

Nederlandse organisaties werken vooral samen aan biodiversiteitsdoelen

Veel Nederlandse organisaties ondernemen actie om biodiversiteit te verbeteren en werken daar veelal samen aan. Dat blijkt uit onderzoek dat IUCN NL uitvoerde als opmaat voor het ontwikkelen van een Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit. Tijdens de Biodiversiteitstop die volgend jaar zal plaatsvinden in Kunming, China, moeten er doelen voor 2030 worden gesteld om de mondiale biodiversiteit te verbeteren. Maar in hoeverre staat biodiversiteit op de agenda bij Nederlandse organisaties? Waar gaat het de goede kant op, en waar kan het beter? In een nieuw rapport geeft IUCN NL een analyse.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse organisaties – bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven – zich op verschillende fronten bezighouden met biodiversiteit en daarmee bijdragen aan de mondiale biodiversiteitsdoelen die voor 2020 zijn gesteld. Veel van de initiatieven lopen ook na 2020 door en zijn daarom ook van belang voor de actieagenda voor 2030.

Hoog op de agenda

Het rapport biedt een overzicht en analyse van biodiversiteitsinitiatieven van Nederlandse organisaties tussen 2010 en 2020. Hierbij lag de focus op de link tussen elk initiatief en de wereldwijde biodiversiteitsdoelen voor 2020. De bevindingen van het rapport laten zien dat veel Nederlandse organisaties acties ondernemen om biodiversiteit te verbeteren.

Lokaal biodiversiteitsherstel

Het grootste deel van de organisaties heeft gebiedsgerichte actie ondernomen, waardoor de meeste resultaten voor biodiversiteitsherstel zijn behaald op lokaal niveau. Een voorbeeld hiervan is Marker Wadden: een initiatief van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat dat wordt gesteund door verschillende publieke en private organisaties. Het doel van dit initiatief is om de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren door middel van natuurherstel. Sinds de start van het project zijn er al veel soorten vogels en planten teruggekeerd.

Maar het gezamenlijk effect op biodiversiteit van al die initiatieven is nog niet duidelijk zichtbaar op nationaal niveau. ‘De inspanningen van de overheid en andere organisaties zijn tot nu toe nog niet voldoende om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren,’ aldus Henk Simons, Senior Expert Nature Conservation bij IUCN NL en één van de auteurs van het rapport.

Bewustzijn en participatie

Het rapport geeft aan dat de initiatieven bijdragen aan bewustzijn over biodiversiteit en meer participatie van burgers en bedrijven aan natuurbehoud. ‘Dat kan een katalysator zijn voor andere initiatieven en voor ambitieuzer beleid op provinciaal en nationaal niveau,’ benadrukt Simons.

Bindende doelen en brede maatschappelijke betrokkenheid vereist

Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd te stoppen, moeten er tijdens de Biodiversiteitstop ambitieuze en bindende doelen worden gesteld. Maar het stellen van doelen is niet genoeg, meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist.

‘De bijdragen die Nederlandse organisaties leveren aan biodiversiteit moeten meer aandacht en steun krijgen’, vindt Simons. ‘De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit die IUCN NL en partners momenteel samenstellen kan hier zeker een rol in spelen.’