Nieuwe Rode Lijst cijfers: 25% eucalyptussen met uitsterven bedreigd

Gland, Zwitserland, 10 december 2019 (IUCN) – Bijna 25% van alle bekende eucalyptus-soorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst die de International Union for Conservation of Nature (IUCN) vandaag presenteerde. Bovendien is er steeds meer bewijs van de effecten van klimaatverandering op biodiversiteitsverlies. Er is ook goed nieuws: dankzij maatregelen voor natuurbehoud nemen tien soorten weer in aantal toe.  

Eucalyptussen met uitsterven bedreigd

Bijna 25% van alle bekende eucalyptus-soorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst. 812 van de 826 eucalyptus-soorten (inclusief de soortengroepen Eucalyptus, Corymbia en Angophora) komt uitsluitend voor in Australië. De eucalyptus is een iconische soort, kenmerkend voor het gehele Australische continent en van cultureel van belang voor de aboriginals.

Enige voedselbron voor koala

Eucalyptussen, zoals de Kwetsbare Eucalyptus moluccana, vormen de enige voedselbron voor de koala (Phascolarctos cinereus), wiens populatie is afgenomen vanwege versnippering van eucalyptusbossen.

Buiten Australië kunnen eucalyptussen zeer invasief zijn, maar in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied worden ze bedreigd door met name landbouw en verstedelijking. Voor 134 eucalyptussoorten heeft dit geleid tot een populatieafname van minstens 30%. Het aantal exemplaren van de Bedreigde Eucalyptus rhodantha, in het Engels bekend als Rose Mallee, is meer dan gehalveerd.

Ook mijnbouw vormt een bedreiging voor enkele soorten die slechts in een klein gebied voorkomen, zoals de Ernstig bedreigde Eucalyptus purpurata.

Gevolgen van klimaatverandering

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat klimaatverandering heeft bijgedragen aan de achteruitgang van soorten, waaronder verschillende zoetwatervissen en de kleine zusterhaai, die niet zonder koraalrif kan. Klimaatverandering draagt bij aan verandering van leefgebieden en extremere weersomstandigheden, wat effect heeft op het voortbestaan van soorten.

Zoetwatervissen lijden onder klimaatverandering

De Rode Lijst laat zien dat 37% van de Australische zoetwatervissoorten met uitsterven wordt bedreigd. Ten minste 58% van die soorten wordt direct getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.

Vissen zijn zeer gevoelig voor extreme droogte veroorzaakt door dalende regenval en stijgende temperaturen. Klimaatverandering vergroot ook de dreiging van invasieve uitheemse soorten, die zich naar nieuwe gebieden kunnen verplaatsen als watertemperatuur en stroming veranderen.

Natuurbescherming werpt vruchten af

De nieuwe cijfers laten zien dat de status van tien soorten verbeterd is, met dank aan effectieve natuurbeschermingsmaatregelen. Het gaat om acht vogelsoorten en twee soorten zoetwatervissen. Dankzij fokprogramma’s gecombineerd met zorgvuldig beheer van wilde populaties nemen de aantallen van deze soorten weer toe.

Meer dan 30.000 soorten met uitsterven bedreigd

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron over de status van dier- en plantensoorten over de hele wereld. De Rode Lijst maakt duidelijk welke soorten er met uitsterving worden bedreigd en hoe groot het risico voor uitsterving van een dier- of plantensoort is. Op dit moment zijn 112.432 soorten in kaart gebracht, 30.178 soorten worden met uitsterven bedreigd.