Kunstmatige viskanalen zorgden in Noord-Kameroen voor ontwatering van het land, schade aan de natuur en onderlinge conflicten bij de lokale bevolking. IUCN NL partner ACEEN bracht de verschillende gemeenschappen in de regio bijeen en hielp hen met het organiseren van slimmere visvangst waarbij de waardevolle wetlandnatuur behouden blijft.

Headerfoto: Fishermen © Jan-Joseph Stok

Probleem

Het Waza-Logone gebied in Noord-Kameroen is een zogenaamde vloedvlakte. Regelmatig treedt de Logonerivier buiten zijn oevers en overstroomt dan op natuurlijke wijze het gebied. Hierbij ontstaan poelen, gevuld met door het water meegebrachte vis. Voor de lokale bevolking is deze vis een belangrijke bestaansbron. Ook rondtrekkende nomaden maken gebruik van de poelen om hun vee te laten drinken. Om het hele jaar door van de visvangst te kunnen profiteren, groeven de Kameroenezen kanalen. Dit veroorzaakte echter allerlei problemen: de kanalen draineerden het land en droogden de poelen op, waardoor de visvangst terugliep. Op zoek naar alternatieve drinkplaatsen voor het vee trokken de nomaden beschermd natuurgebied in, waar zij in conflict raakten met leeuwen. Ook watervogels, voor wie het Waza-Logone gebied een belangrijke habitat vormt, bleven steeds vaker weg.

Aanpak

IUCN NL’s partnerorganisatie ACEEN hielp de lokale bevolking om duurzamer met hun natuurlijke hulpbronnen om te gaan. In gesprekken tussen de nomadische veehouders en de lokale vissers werden duidelijke regels en afspraken gemaakt over het beheer van de vloedvlakte en de vijvers.

Resultaat

De mensen van het Waza-Logone gebied zijn niet langer met elkaar in conflict, maar werken nu samen om te zorgen voor een goed en duurzaam landgebruik. Er zijn beschermde visvijvers aangelegd, waardoor de vispopulatie de kans krijgt zich te herstellen. Eens in de zoveel tijd mag hierin gevist worden. De opbrengst van de visvangst komt ten goede aan de hele gemeenschap. Hiermee is inmiddels voldoende geld verdiend om bijvoorbeeld scholen te kunnen bouwen en het salaris van de leraren te bekostigen.

Met dit project was IUCN NL een van de eerste financierders van ACEEN. Tegenwoordig speelt ACEEN een sleutelrol in de duurzame ontwikkeling van het Waza Logone gebied.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives