De Vietnamese onderzoeksorganisatie CBD bracht met steun van IUCN NL de enorme rijkdom aan soorten in het Ta Kou reservaat in kaart. Zo lieten ze zwart op wit zien hoe bijzonder het park is. De biodiversiteit in Ta Kou bleek zelfs zo uniek, dat het reservaat inmiddels op de nominatie staat voor nationaal park.

Headerfoto: (c) CBD

Ta Kou reservaat

Het Ta Kou reservaat ligt aan de zuidkust van Vietnam. In deze regio is toerisme aan een snelle opmars bezig. Rond de grenzen van het reservaat breiden wegen en bebouwing zich uit om plaats te bieden aan de stroom toeristen. Er zijn zelfs delen van het reservaat opgeofferd. Om te voorkomen dat het reservaat verder aangetast raakt door de economische ontwikkelingen in de omgeving is betere formele bescherming noodzakelijk.

Belang bescherming Ta Kou reservaat

Om aan te tonen dat het Ta Kou reservaat het beschermen waard is, hield de Vietnamese organisatie Centre for Biodiversity and Development (CBD) met steun van IUCN NL een grootschalige inventarisatie van de biodiversiteit in het park. Hierbij onderzochten ze exact welke unieke plant- en diersoorten in het reservaat voorkomen. Om de lokale autoriteiten en bewoners bewust te maken van het belang van het reservaat organiseerde CBD educatieclubs voor scholieren en publiceerden zij films en brochures. Via trainingen zorgden ze ervoor dat parkmedewerkers en lokale gemeenschappen effectiever kunnen bijdragen aan de bescherming van het park.

Maatregelen voor een betere bescherming

De inventarisatie liet zien dat het Ta Kou reservaat een schat aan soorten herbergt. Zo werden er meer dan 1.000 plantensoorten, 150 vogels, 63 zoogdieren en ruim honderd soorten vlinders waargenomen waarvan er meer dan 60 worden bedreigd. In 2013 werd zelfs een compleet nieuwe nuttige plantensoort ontdekt. Dit bewijst dat het reservaat een bijzondere biodiversiteit kent en daarom een goede bescherming verdient. En dat gebeurt nu ook: de lokale overheden stellen meer middelen beschikbaar voor solide beschermingsmaatregelen. Lokale gemeenschappen zijn nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen. Ook de provinciale overheid erkent de uitzonderlijkheid van het reservaat en is daarom een proces gestart om het reservaat een hogere beschermingsstatus te geven. Met succes, want het reservaat staat inmiddels op de nominatie om uitgeroepen te worden tot nationaal park.

Meer weten?

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future