Elephants in Mole National Park (c) Wiki commons

Veilige passage voor olifanten tussen Ghana en Burkina Faso

Hoe biedt je zowel ruimte aan lokale landbouw en veeteelt, als aan de seizoensmigratie van allerlei diersoorten, waaronder de olifant? In 2020 kwamen we samen met onze partners, de lokale bevolking én de overheid tot een wettelijk kader voor biodiversiteitscorridors tussen Ghana en Burkina Faso.

Headerfoto: Elephants in Mole National Park © Lapping on Pixabay

‘Het grensgebied tussen Ghana en Burkina Faso heeft een rijke biodiversiteit. Het meeste groot wild concentreert zich in een aantal natuurreservaten, maar die raken steeds meer geïsoleerd’, zegt Jan Kamstra, senior expert natuurbehoud bij IUCN NL. ‘De gebieden tussen de reservaten worden gebruikt voor landbouw en
rondtrekkend vee. De migratie van olifanten, die zich van het ene naar het andere reservaat verplaatsen, leidt daardoor tot toenemend conflict.’

Aanleg van verbindingszones

Door de aanleg van verbindingszones (ook wel: corridors) kunnen migrerende diersoorten, in het bijzonder de olifant, veilig tussen verschillende natuurgebieden bewegen. ‘Deze migrerende diersoorten zijn ook van belang voor de verspreiding van zaden en bevorderen dus ook de uitwisseling van planten’, zegt Jan. Bovendien groeit het belang van corridors door de verwachte invloed op het klimaat, waar allerlei diersoorten zich aan zullen moeten aanpassen.

Ideeën om druk te verminderen

Samen met onze lokale partners in Ghana en Burkina Faso, gingen wij daarom met lokale bewoners in gesprek over manieren om de druk op corridors te verminderen. ‘Uit die gesprekken kwamen meerdere ideeën naar voren voor het verbeteren van landbouw, het organiseren van veehouders en het versterken van landrechten’, zegt Jan.

Afspraken wettelijk vastgelegd

Hij vervolgt: ‘Onze lokale partners werken met lokale gemeenschappen en overheidsinstanties in beide landen om tot goede afspraken te komen over landgebruik, om deze vervolgens vast te leggen in formele wetgeving.’ Voor twee corridors in Burkina Fasso is dit al goed gelukt. Dit zijn een corridor tussen Nationaal Park Kaboré Tambi en het Nazinga Game Reserve in Burkina Faso en een corridor vanuit Nationaal Park Kaboré Tambi tot aan de Ghanese grens.

Corridors tot een succes maken

Nu het wettelijk kader er ligt, is het zaak de veilige verbindingszones ook in de praktijk tot een succes te maken. Jan: ‘Daarom focussen onze partners zich nu ook op goede informatievoorziening over de corridors voor de lokale gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het duidelijk afbakenen van de corridors, zodat mensen weten waar de grenzen zijn. Ook ontwikkelen ze alternatieven voor boeren die uit de corridor moeten vertrekken en controleren ze de naleving van de afspraken.’

African Elephant (Loxodonta africana) © Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Meer weten?

Jan Kamstra
niet langer werkzaam bij IUCN NL