De toekomst van de bodem gaat iedereen aan. De roep om dit onderwerp integraal te benaderen wordt steeds luider. Met hokjesdenken komen we er niet want zoveel maatschappelijke keuzes hebben hun weerslag op het bodemecosysteem. Bedoeld of onbedoeld. Daarom ontwikkelt Onder het Maaiveld een Nationale Agenda voor de Bodem waarin wordt gepleit voor een integrale visie op de bodem.

Headerfoto: (c) IUCN NL

De Bodemagenda roept beleidsmakers op om maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de voedselproductie zodanig vorm te geven dat ze ook een netto positief effect hebben op de bodem. Dat geldt ook voor beheer en inrichting van bestaande terreinen. Oftewel: hoe kunnen we ervoor zorgen dat industrieterreinen, woonwijken, infrastructurele werken, intensieve landbouwgebieden enzovoort, zo optimaal mogelijk de natuurlijke bodemfuncties zoals koolstofvastlegging, waterberging en natuurlijke plaagbestrijding gaan vervullen. Als we daarin slagen slaan we vele vliegen in een klap. Een gezonde bodem is een nature-based solution bij uitstek.

De Agenda voor de Bodem richt zich op beleidsmakers en schetst enkel de hoofdlijnen. Een soort uitgangspunten document dus. Die uitgangspunten zullen vervolgens moeten worden verwerkt in het bestaande en nieuw te ontwikkelen beleid en procedures op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke plannen, klimaat-en energiebeleid en landbouwbeleid, maar ook bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures.

We hopen uiteraard op een brede steun voor onze bodemagenda, die we in maart aan relevante bewindslieden in Den Haag willen aanbieden.

Lees meer op onze website: www.onder-het-maaiveld.nl

Nationale Postcode Loterij Mogelijk gemaakt door

Meer weten over Onder het Maaiveld?

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Fanny Verkuijlen
Fanny Verkuijlen
niet langer werkzaam bij IUCN NL