Mexican prairiedog

Ontdek de projecten die het IUCN NL landaankoopfonds in 2021 steunt

Soorten redden door onmisbaar leefgebied te beschermen en te verbinden? Het werkt! Sinds 2001 stelt het IUCN NL landaankoopfonds ngo’s in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen of langdurig te leasen, met als doel het uitbreiden, verbinden en veiligstellen van leefgebied voor bedreigde soorten. Uit bijna 100 aanvragen selecteerden we dit jaar deze projecten in Mexico en de Filipijnen.

Foto: © Protección de la Fauna Mexicana A.C.

Grasland voor de Mexicaanse prairiehond

Prairiehonden leven in meerdere groepen samen in één gebied, een zogenaamd prairiehondenkolonie, onder de grond. Maar door de opkomst van grootschalige landbouw raakt het leefgebied van de Mexicaanse prairiehond (Cynomys mexicanus) versnipperd. Daardoor worden ook de groepen opgesplitst en gaat het in rap tempo slechter met deze bedreigde soort, die alleen in Mexico voorkomt.

Daarom stellen we de natuurorganisatie Protección de la Fauna Mexicana A.C. in staat maar liefst 700 hectare grasland voor 10 jaar te leasen. Het gebied vormt een belangrijke verbindingszone tussen twee beschermde gebieden die van belang zijn voor het voortbestaan van de Mexicaanse prairiehond.

Ook verschillende vogelsoorten, zoals de prairieplevier (Charadrius montanus), Amerikaanse wulp (Numenius americanus) en prairiepieper (Anthus spragueii), zijn afhankelijk van de uitgestrekte graslanden. 

Mexicaanse prairiehond
Foto: © Protección de la Fauna Mexicana A.C

Veilig leefgebied voor de Filipijnse aardschildpad en pangolin

Philippine Pangolin
Filipijnse pangolin
Foto: Gregg Yann © Shukran888, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

De Filipijnse aardschildpad (Siebenrockiella leytensis) is Ernstig Bedreigd door afname van haar leefgebied, en omdat het dier gevangen wordt voor de nationale en internationale markt, waar het gebruikt wordt als huisdier, als voedsel of als grondstof voor traditionele geneesmiddelen.

De op één na grootst bekende populatie van deze Ernstig Bedreigde soort, leeft in het Palawan Forest Turtle Reservaat (11,5 hectare), op de eilandengroep van de provincie Palawan.

We stellen de Katala Foundation in staat om dit reservaat met 17 hectare uit te breiden. Ook richt de organisatie samen met de lokale overheid een bosreservaat van 73 hectare op, waardoor een aaneengesloten beschermd gebied van 101,5 hectare ontstaat. Daarvan profiteren zo’n 200 soorten, waaronder bedreigde en kwetsbare soorten, zoals de Ernstig Bedreigde Palawan pangolin, die alleen voorkomt in de Provincie Palawan.

Onze steun aan bovenstaande initiatieven is al bevestigd. Over twee andere belangrijke initiatieven voor de bescherming van bedreigde diersoorten brengen we in 2022 meer naar buiten.