Coenraad Krijger | Directeur

Coenraad is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de koers, activiteiten en organisatie van IUCN NL en is ook het boegbeeld. In de kerntaken leidt hij de activiteiten van IUCN NL in Nederland en Europa en betrokken bij diverse programma’s als lid van gezamenlijke stuurgroepen. Binnen IUCN NL is hij senior expert in de verschillende perspectieven op natuurbescherming en de verbinding van natuurbescherming met andere maatschappelijke opgaven. Hij vervult de rol van Nationaal Coördinator voor SDG 15 Leven op Land.

Coenraad is natuurmens en van jongs af aan gepassioneerd voor de natuur en haar diversiteit. Voor zijn start bij IUCN NL in 2016 werkte Coenraad 20 jaar in wetenschappelijk onderzoek en wetenschap- en innovatiebeleid, waarvan de laatste 15 jaar bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij is opgeleid als ecoloog bij de Wageningen Universiteit (MSc) en Universiteit Leiden (PhD) en deed hiervoor veldwerk in Nederland, Afrika, Midden-Oosten en Latijns Amerika. In zijn loopbaan heeft Coenraad grote ervaring opgebouwd met internationale samenwerking en was hij betrokken bij de oprichting van meerdere internationale samenwerkingsinitiatieven.

Coenraad Krijger