Ronde Tafel voor verantwoorde soja: IUCN NL toont waar we staan

De jaarlijkse conferentie van de Ronde Tafel voor verantwoorde soja, op 11 en 12 juni in Utrecht, gaat in op de voortgang van haar leden en wereldwijde stakeholders op duurzaamheid. Heleen van den Hombergh, senior expert agro-commodities bij IUCN NL toont de huidige stand van zaken.  

Aan de hand van drie recente rapporten, stelt Heleen van den Hombergh dat de sector de lat hoger moet leggen met robuuste standaarden voor ontbossingsvrije soja, die verder gaan dan het vermijden van illegale ontbossing.

Legale ontbossing en conversie

Een analyse door IUCN NL van bestaande bos- en milieuwetgeving in Brazilië, Argentinië en Paraguay toont dat alleen al in die drie landen 110 miljoen hectare legaal ontbost kan worden voor soja, veeteelt of andere landbouw. Rekenen we ook andere ecosystemen mee, zoals graslanden en wetlands, dan is de impact op natuur nog veel groter.

Het is daarom belangrijk in te zetten op ontbossings- en conversievrije verantwoorde sojaproductie, die verder gaat dan het naleven van de wet en die de bescherming van bossen en andere waardevolle ecosystemen stimuleert.

Soja in Europa: huidige stand van zaken

De Europese Soja Monitor, onlangs uitgebracht door IUCN NL en IDH, laat zien dat bij driekwart van de 40 miljoen ton soja-equivalenten voor Europees gebruik niet gecontroleerd wordt op illegale ontbossing, volgens de minimum normen van de Europese veevoederindustrie, de zogenaamde FEFAC soja richtlijnen. In 2017, werd slechts 22% van de soja die werd gebruikt in Europa geproduceerd volgens deze richtlijnen.

Circa 85% van de in Europa gebruikte soja is niet aantoonbaar ontbossingsvrij. Voor slechts iets meer dan 13% van de soja in Europa geldt dat deze gecertificeerd is door ontbossingsvrije standaarden. Dat wil zeggen: standaarden die verder gaan dan de FEFAC-richtlijnen en ontbossingsvrije productie vereisen. Behalve illegale ontbossing, staan deze standaarden ook geen legale ontbossing toe.

Standaarden voor duurzame soja langs de meetlat

Van den Hombergh presenteert tevens de resultaten van een studie die de verschillende standaarden die door de veevoedersector erkend worden langs de meetlat legt. De standaarden worden vergeleken op criteria zoals ontbossingsvrij en behoud van biodiversiteit, maar ook op de vereiste controle op naleving.

RTRS, de standaard van de Ronde Tafel voor verantwoorde soja, komt als beste naar voren als de criteria op ontbossing en biodiversiteit gecombineerd worden met die op de vereiste naleving. De standaard ISCC Plus scoort het beste op het biodiversiteitscriterium, terwijl Pro Terra en Donau Soy ervoor zorgen dat de soja in het voer of in de winkelschappen daadwerkelijk ontbossingsvrij en niet genetisch gemodificeerd is. 

Aanbevelingen voor ontbossingsvrije soja

De drie rapporten tonen duidelijk aan dat snelle actie vereist is om de ambitieuze doelstellingen van de New York Declaration on Forests om ontbossing in 2020 met de helft de reduceren en in 2030 volledig ontbossingsvrij te produceren. De retail, handelaren, financiers en overheden hebben daarin allemaal een rol te spelen. Van den Hombergh roept deze partijen daarom op om ontbossings- en conversievrije verantwoorde soja te vereisen: in hun inkoopbeleid, in criteria voor leningen en investeringen, en in beleid en regelgeving.

Lees meer

Download de rapporten