Marc hoogeslag | Senior Expert Nature Conservation

Na talrijke reizen in het zuiden van Afrika en Latijns-Amerika trad Marc Hoogeslag in 1999 als vrijwilliger in dienst bij IUCN NL. Bij IUCN NL werkte hij aan programma’s die lokale NGO’s ondersteunen bij het beschermen van wetlands, droge gebieden en tropische regenwouden. Hij was de medeoprichter van het Land Acquisition Fund in 2001 en heeft sindsdien de leiding over dit programma. In 2019 sloot hij zich aan bij het team dat de aanzet gaf tot Operation Jaguar, een 3-jarig programma dat zich richt op de aanpak van stroperij en illegale handel van jaguars in Latijns-Amerika.

Marc is geboren en getogen op het Nederlandse platteland en heeft de liefde voor flora en fauna van zijn ouders geërfd. Als kind was hij al gefascineerd door natuurdocumentaires op tv, waarin de kostbare schoonheid van wonderbaarlijke plekken op de planeet werd getoond. Zijn studie ‘Management of natural resources in the tropics’ aan de Universiteit van Wageningen legde de basis voor een carrière waarin hij kan doen wat hij het liefste doet: gepassioneerde mensen over de hele wereld ondersteunen om bedreigde soorten te beschermen.