Barbara Baarsma met schep in hand op een grasveld

Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant

Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol van bodemgezant vervullen. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal zij het belang van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven uitdragen.

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie. Het programma werkt aan een structurele verandering in de omgang met de bodem, die herstel van het bodemleven mogelijk maakt en het bodemleven echt op waarde schat. Een rijk bodemleven is namelijk essentieel voor tal van natuurlijke bodemfuncties, zoals het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Een vitale bodem is van groot belang voor de verduurzaming van voedselproductie en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering.

Bodemkwaliteit verbeteren

Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden zet Rabobank zich in voor natuurherstel in Nederland. Dit doet de bank bijvoorbeeld door duurzame koplopers te belonen via haar financiële diensten. Rabobank is partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en mede-ontwikkelaar van de Open Bodemindex.

Aandacht voor bodembiodiversiteit

Baarsma spreekt zich regelmatig uit over de rol die banken volgens haar kunnen spelen in het bevorderen van een kringlooplandbouw in Nederland. Waarbij wordt ingezet op korte voedselketens en duurzame productiemethoden. Om Nederlandse landbouw toekomstbestending te maken is het belangrijk om te sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. In haar rol als bodemgezant zal Baarsma het belang van een rijk bodemleven nog breder uitdragen.

Baarsma zegt: “Rabobank voelt zich samen met haar klanten verantwoordelijk voor natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit. Als bank met een grote agrarische klantenkring – we financieren 85% van de Nederlandse boeren – kunnen wij met elkaar een belangrijke rol spelen in het herstellen van onze bodem. Dat is hoognodig, want de Nederlandse bodem staat onder zware druk. Een hoge voedingswaarde van ons voedsel start bij een gezonde bodem.”

Onder het Maaiveld kijkt uit naar de samenwerking met Barbara Baarsma. Fanny Verkuijlen, Projectleider van Onder het Maaiveld, zegt: ‘Kennis over het belang van een gezonde bodem is essentieel om mensen te stimuleren om anders met de bodem om te gaan. Wij zijn heel erg blij dat Barbara Baarsma ons gaat bijstaan bij het delen van deze boodschap en het onder de aandacht brengen van de urgentie van bodemherstel.’

Bodemdierendagen

Als onderdeel van Onder het Maaiveld worden jaarlijks de Bodemdierendagen georganiseerd. In het kader daarvan nam Barbara Baarsma deze week een monster van de bodem in het Amstelpark in Amsterdam. Haar waarnemingen en die van honderden andere Nederlanders worden door het NIOO-KNAW verzameld en geanalyseerd om te bepalen hoe het gesteld is met de bodembiodiversiteit in de Nederlandse steden en dorpen. Waarnemingen kunnen nog tot 11 oktober ingeleverd worden.

Over Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij. Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Over Barbara Baarsma

Barbara Baarsma is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Daarvoor was zij directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid heeft zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie ontwikkeld. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad van DNB en lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en de Raad van Advies van de Taskforce Korte Ketens. Van april 2012 tot in de zomer van 2019 was zij Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER).