Het Groene Europese Verkiezingsdebat: wat Europa gaat doen voor de natuur

Op 16 mei, een week voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, is in Den Haag het Groene Europese Verkiezingsdebat. Zeven Nederlandse Europarlementariërs vertellen over hun plannen en gaan met elkaar in debat over landbouw, natuur, water en klimaat. Het debat (van 16.00 tot 18.00 uur) is te volgen via een livestream en op Twitter via #groendebat.

Headerfoto: via PXhere

Europa cruciaal

Tachtig procent van onze natuur- en milieuwetgeving is gemaakt in Brussel. De Europese Unie speelt dus een cruciale rol als het gaat om onze natuur en ons landschap. Hoe schoon moet ons water zijn, hoe duurzaam moet de landbouw zijn, welke dieren en natuurgebieden hebben (extra) bescherming nodig? Voor al deze vragen heeft de Europese Unie regels opgesteld.

Natuurvriendelijke landbouw?

In de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement nemen de volksvertegenwoordigers belangrijke beslissingen. Zo moeten ze nieuwe afspraken maken over het Europese landbouwbeleid. Kiezen ze voor een hoogproductieve landbouw die zich op de wereldmarkt richt en geen ruimte biedt voor planten en dieren? Of maken ze het mogelijk dat boeren zich gaan inzetten voor natuur en landschap op hun bedrijven?

Wat willen de Europarlementariërs?

Ook over de kwaliteit van ons oppervlaktewater, de jacht (op bijvoorbeeld weidevogels of wolven), de financiering van natuurherstelprojecten, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verandering van het klimaat moeten de komende jaren belangrijke besluiten worden genomen in Brussel. In het debat op 16 mei kun je horen wat de positie van onze Europarlementariërs is. Deelnemers zijn: Jan Huitema (VVD), Raoul Boucke (D66),  Anja Hazekamp (PvdD), Anja Haga (ChristenUnie), Jasper Groen (GroenLinks), Geert Ritsema (SP), Mohammed Chahim (PvdA) en een nog niet bekende kandidaat van het CDA. Het debat is georganiseerd door Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en IUCN NL.

Meer weten?

Portretfoto Carl Königel
Carl Königel
niet langer werkzaam bij IUCN NL