Ring-tailed lemurs are Endangered. © Juan Camilo Guarin P on Unsplash.

Nieuw onderzoek identificeert gebieden die beschermd moeten worden om bedreigde soorten te redden

Het beschermen van 1,22 procent van het land wereldwijd voorkomt het uitsterven van de meest bedreigde soorten. Dit is een van de uitkomsten van een nieuw onderzoek gepubliceerd in Frontiers in Science. De analyse identificeerde 16.825 onbeschermde gebieden waar het prioriteit geven aan natuurbescherming het uitsterven van duizenden soorten kan voorkomen. Deze zogenaamde Conservation Imperatives ‘bieden belangrijke inzichten voor het effectieve inzetten van middelen om biodiversiteit in de juiste gebieden te beschermen’, zegt Expert Natuurbescherming Caspar Verwer, die heeft bijgedragen aan het onderzoek. ‘Dit in kaart brengen is essentieel, aangezien de urgentie voor natuurbehoud groter is dan ooit.’

Headerfoto: Ringstaartmaki’s (Lemur catta) uit Madagaskar hebben hebben de status Bedreigd op de Rode Lijst van IUCN. © Juan Camilo Guarin P op Unsplash.

Leefgebied van bedreigde soorten

Ook in het licht van de wereldwijde biodiversiteitsstrategie is het belangrijk om prioriteit te geven aan het behoud van de leefgebieden van kwetsbare en bedreigde soorten. De Conservation Imperatives die in het onderzoek zijn geïdentificeerd, bieden een oplossing voor het behoud van de habitat van kwetsbare, beperkte en bedreigde soorten die nog niet beschermd zijn. Volgens Verwer ‘zouden ze daarom centraal moeten staan in de strategieën om in 2030 minstens 30 procent van het aardoppervlak te hebben beschermd, zoals in 2022 wereldwijd werd afgesproken.’

‘Gerichte investeringen in natuurbescherming zijn noodzakelijk nu de wereld ernaar streeft om het netwerk van beschermde gebieden uit te breiden van 15,7 procent naar 30 procent in 2030,’ zegt de natuurbeschermer. Het veiligstellen van slechts 1,22 procent van het landoppervlakte, oftewel 164 miljoen hectare, in de komende vijf jaar kan de meest dreigende uitstervingen van soorten voorkomen. Het is niet verassend dat het grootste deel van dit land (75 procent) zich bevindt in de tropen. Hoewel Conservation Imperatives belangrijke handvatten bieden om natuur gerichter te beschermen, is 1,22 procent uiteraard niet voldoende: in 2030 moet minimaal 30 procent van het landoppervlakte wereldwijd beschermd zijn.

‘Gerichte investeringen in natuurbescherming zijn noodzakelijk nu de wereld het netwerk van beschermde gebieden wil uitbreiden van 15,7 procent naar 30 procent in 2030.’

Caspar Verwer, Senior Expert Natuurbescherming bij IUCN NL

Waar zijn deze natuurgebieden?

  • 75 procent van de gebieden bevindt zich in tropische en subtropische vochtige bossen.
  • 59 procent ligt in vijf landen: de Filippijnen, Brazilië, Indonesië, Madagaskar en Colombia.
  • 38 procent van de Conservation Imperatives ligt binnen 2,5 kilometer van een bestaand beschermd gebied.

Wat zijn de verwachte kosten?

  • US$169 miljard om de gebieden in de tropen te beschermen.
  • US$263 miljard om alle Conservation Imperatives wereldwijd te beschermen[1]Frontiers in Science. (2024). Conservation Imperatives: a global map of priority sites for protecting biodiversity. Link to source..


Natuurbehoud als prioriteit

Conservation Imperatives helpen om prioriteiten te stellen voor natuurbehoud in de komende vijf jaar. Omdat de verplichte instandhoudingsmaatregelen de biologisch belangrijkste en meest bedreigde plaatsen vertegenwoordigen die moeten worden beschermd, kunnen ze bovendien worden gezien als ankerpunten voor het ontwerpen van regionale planningsinspanningen voor natuurbescherming in het kader van de 30×30-doelstelling. Ze bieden ruimtelijke focus ter ondersteuning van een efficiënter en effectiever natuurbeleid.

Het onderzoek toont aan dat het beschermen van natuurbehoud haalbaar en betaalbaar is. In de tropen kost het veiligstellen van de subset van deze gebieden ongeveer 169 miljard US dollar.

Geen vrijbrief

Conservation Imperatives bieden geen vrijbrief om de natuur buiten deze gebieden te vernietigen, maar zijn een essentieel instrument om het uitsterven van bedreigde soorten te voorkomen en de effectiviteit van beschermde gebieden te vergroten. Ze vormen slechts één van de broodnodige strategieën om onze natuur te redden, samen met het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies, het transformeren van onze economieën en grootschalig ecosysteemherstel.

Concrete acties zijn urgent

Te midden van een wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrises is de urgentie voor concrete acties voor internationale natuurbescherming hoger dan ooit. Volgens Verwer ‘bieden Conservation Imperatives belangrijke inzichten voor het effectieve inzetten van middelen om biodiversiteit in de juiste gebieden te beschermen. Dit is essentieel voor onze overheden om een zinvolle bijdrage te leveren.’

‘Bovendien’, vervolgt hij, ‘gaat het financieren of stimuleren van ontwikkelingen ten koste van de biodiversiteit in deze belangrijke gebieden in tegen internationale afspraken die zijn gemaakt als onderdeel van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.’

‘Het financieren of stimuleren van ontwikkelingen die ten koste gaan van de biodiversiteit in deze belangrijke gebieden druist in tegen internationale afspraken die zijn gemaakt als onderdeel van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.’

Caspar Verwer, Senior Expert Natuurbescherming bij IUCN NL

Landaankoopfonds

De onlangs gepubliceerde studie helpt bij het prioriteren van het beschermen van belangrijke natuurgebieden en roept op tot een efficiënter en effectiever natuurbeleid. De werkelijke beschikbaarheid van deze gebieden viel buiten het bereik van deze studie, en de realiteit is dat de creatie van effectief beschermde natuurgebieden sterk afhangt van de lokale context.

Het IUCN NL Land Acquisition Fund ondersteunt lokale natuurbeschermingsorganisaties bij het veiligstellen, uitbreiden en verbinden van het leefgebied van kwetsbare en bedreigde soorten. Door de aankoop van land, strategisch gelegen in natuurbeschermingsgebieden, te ondersteunen, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen van het uitsterven van de meest bedreigde soorten binnen vijf jaar,’ besluit Verwer.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Meer informatie? Neem contact op:

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation

Index

Index
1 Frontiers in Science. (2024). Conservation Imperatives: a global map of priority sites for protecting biodiversity. Link to source.