[Infographic] Waarom worden natuurbeschermers vermoord?

Elke week worden vier mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur, en dit geweld neemt alleen maar toe. Maar waarom komen natuurbeschermers in het nauw? Om dat uit te leggen ontwikkelden we een infographic.

Al jaren zien we een zorgwekkende trend, waarbij steeds meer natuurbeschermers om het leven gebracht worden. “De graphic brengt in kaart wat de achterliggende oorzaken zijn van dit toenemende geweld tegen natuurbeschermers”, zegt Liliana Jauregui. “In feite is het een symptoom van de steeds hardere strijd om natuurlijke rijkdommen overal ter wereld.”

Oorzaken

Hoe dat werkt is als volgt: de groeiende wereldbevolking met een stijgende consumptie zorgt voor een steeds grotere vraag naar grondstoffen, zoals mineralen, hout en palmolie, die vaak op een niet-duurzame wijze gewonnen worden. In landen waar de bodemrijkdom groot is komt steeds meer vraag naar land voor ontginning. 

“Dit rukt steeds verder op: zelfs ongerepte natuurgebieden komen nu in het vizier van ontwikkelaars”, signaleert Jauregui. “Natuurbeschermers willen dit een halt toeroepen. Zij willen hun land, bos en water beschermen tegen de komst van vernietigende industrie. Hierdoor bevinden zij zich letterlijk in de vuurlinie.”

Bevorderende factoren

Naast bovenstaande oorzaken, zijn er veel andere factoren die dit probleem in de hand spelen. Zo zijn landrechten vaak slecht (of zelfs niet) geregeld. Het is dan niet duidelijk dat het gebied behoort tot de inheemse groep, waardoor zij, in geval van indringing, geen aanspraak kunnen maken op hun rechten. “Daarbij komt dat wanneer er wel wetten omtrent landrechten gelden, deze niet per definitie zekerheid bieden voor inheemse groepen”, zo vertelt Jauregui. “Vaak kopen bedrijven corrupte overheden om, om toch toegang te krijgen tot het beschermde gebied. Of overheden passen de wetten zomaar aan.” Dit kunnen bedrijven en overheden doen omdat er in deze landen vaak geen straffende autoriteit aanwezig is. “Ze hebben de vrijheid om het rechtssysteem en mensenrechten te schenden, zonder daarvan de consequenties onder ogen te moeten komen”. 

Toch blijven inzetten

Waarom blijven natuurbeschermers zich dan toch inzetten voor de natuur? Dit heeft alles te maken met de waarde die deze mensen hechten aan hun land. “Het land maakt deel uit van hun identiteit” legt Jauregui uit. “Het is de plek waar hun voorouders al eeuwen hebben geleefd en voor hebben gezorgd”. Daarnaast zijn de bevolkingen afhankelijk van de natuur voor hun levensonderhoud. “Het voorziet hen van voedsel, water, medicinale kruiden en onderdak”. 

Actie nodig

IUCN NL werkt al een aantal jaar, onder andere met steun van de Nationale Postcode Loterij, aan het verbeteren van de veiligheid van natuurbeschermers. “We moeten actie ondernemen om dit geweld te signaleren, te voorkomen en te bestraffen, en om opvang te bieden aan onschuldige slachtoffers.”

Links & downloads

Meer weten?

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice