Waterval in het Atewabos

Ghanese overheid zet eerste stap voor bauxietwinning in beschermd Atewabos

Op 30 mei is de Ghanese overheid gestart met de voorbereidingen voor bauxietwinning in het Atewa bosreservaat. Aantasting van dit wereldwijd erkende unieke stuk natuur, dat bovendien meer dan vijf miljoen mensen in Ghana van water voorziet, is in strijd met de aanbevelingen van de US Forest Service en een brede coalitie van nationale en internationale natuurorganisaties, waaronder IUCN NL.

Headerfoto: (c) A Rocha Ghana, Waterval in Atewa bos

Tot ontsteltenis van internationale en lokale natuurorganisaties, negeert de Ghanese overheid het advies van de US Forest Service om niet over te gaan tot bauxietwinning in het bosreservaat. Het recent uitgebrachte rapport dat op aanvraag van de Ghanese regering is opgesteld adviseert nadrukkelijk om de impact van bauxietwinning grondig in kaart te brengen middels een strategische milieueffectrapportage. Het rapport concludeert dat er veel op het spel staat en adviseert daarom een grondige kosten-batenanalyse.

Bulldozer in bosreservaat

Kort nadat het technische adviesrapport uitgebracht werd, reed een bulldozer het bosreservaat binnen om een doorgang te maken voor apparatuur waarmee de bauxietreserves in kaart moeten worden gebracht. Lokale en internationale natuurorganisaties, waaronder IUCN NL, spreken hun grote zorg uit over de manier waarop de Ghanese overheid te werk gaat.

Het Atewabos is een wereldwijd erkend uniek stuk natuur en voorziet meer dan vijf miljoen mensen in Ghana van water. Het Atewabos heeft een uiterst zeldzaam type vegetatie met een hoge soortenrijkheid. Het gebied bevat meer dan 860 plantensoorten en meer dan 570 soorten vlinders. Ook vormt het het leefgebied van een groot aantal bedreigde en bijna bedreigde soorten, waaronder de white-naped Mangabey, één van ’s werelds 25 meest bedreigde apensoorten.

Petitie voor behoud Atewabos

Samen met andere natuurorganisaties ondersteunt IUCN NL lokale partnerorganisatie A Rocha Ghana in de strijd voor het behoud van dit unieke bos. Help ons door de petitie te tekenen.

Meer weten?

Jan Kamstra
niet langer werkzaam bij IUCN NL