The controversial gold and copper mine in the province of Nueva Vizcaya, Philippines © Erwin Mascarinas, NTFP-EP Philippines / IUCN NL

Institutionele investeerders met meer dan 900 miljard in beheer roepen mijnbouwsector op tot verbetering

Zestien internationale institutionele beleggers roepen op tot verduurzaming van de mijnbouwsector. Dat doen zij in een statement dat is opgesteld door de beleggers in samenwerking met IUCN NL en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het statement vraagt specifiek aandacht voor verbetering van waterbeheer, met als onderliggend doel behoud van biodiversiteit.

Header photo: Erwin Mascarinas, NTFP-EP Philippines / IUCN NL

Tot de initiatiefnemers horen Actiam, Aegon, NN IP en Robeco. In het statement wordt tevens een oproep gedaan aan andere partijen in de financiële sector om zich aan te sluiten bij het initiatief en het gesprek aan te gaan met mijnbouwbedrijven om hun impact op water en biodiversiteit te verminderen.

Essentiële materialen

De mijnbouwsector zorgt wereldwijd voor veel essentiële materialen, zoals nikkel, koper en kobalt. Het winnen van deze grondstoffen gaat gepaard met grootschalig verlies van natuur. En de vraag naar minerale hulpbronnen neemt almaar toe, ook vanwege de wereldwijde energietransitie.

Verduurzamen van de sector

Om de negatieve impact van de mijnbouwsector op biodiversiteit te verkleinen, hebben IUCN NL en VBDO samen investeerders benaderd, zodat die hun invloed kunnen aanwenden voor het verduurzamen van de sector.

‘Door met investeerders in gesprek te gaan over de risico’s die de mijnbouwsector met zich meebrengt, niet alleen voor mens en natuur, maar ook voor de financiële instellingen zelf, wisten we deze partijen tot actie aan te zetten,’ vertelt Romie Goedicke, senior expert groene economie bij IUCN NL. Met het statement dat de investeerders vandaag uitbrengen, committeren zij zich eraan mijnbouwbedrijven in hun portfolio aan te spreken op praktijken die negatieve invloed hebben op de beschikbare waterkwaliteit en –kwantiteit.

Invloed als aandeelhouders

19 investeerders hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten en tekenden het Investor Statement. Zij gaan hun invloed als aandeelhouders gebruiken in de gesprekken die zij met de mijnbouwsector hebben. Het doel van deze gesprekken is ervoor zorgen dat de betrokken bedrijven een significante verbetering in hun beleid en de uitvoering hiervan realiseren.

Bewustwording

Goedicke: ‘De afgelopen jaren hebben wij met VBDO gewerkt aan het vergroten van de bewustwording van de financiële sector over de fysieke en reputatierisico’s van mijnbouwbedrijven. Dit statement is een belangrijke stap, omdat wij hiermee deze taak kunnen doorgeven aan de investeerders: zij nemen onze rol als kritische toezichthouder over. Wij hopen hun werk te versterken, bijvoorbeeld door dit te verbinden met het werk van onze lokale partners in de effectieve implementatie van beleid’.

Zicht op misstanden

Want niet alleen investeerders, maar ook maatschappelijke organisaties spelen vaak een belangrijke rol bij het voeren van gesprekken met mijnbouwbedrijven, omdat zij – in veel gevallen beter nog dan investeerders – zicht hebben op lokale misstanden.

Praktisch hulpmiddel

Daarom heeft VBDO in opdracht van IUCN NL drie engagement guides uitgebracht, die zijn bedoeld als hulpmiddel voor investeerders en maatschappelijke organisaties voor het aangaan van de dialoog met de mijnbouwsector, op de thema’s watermanagement, biodiversiteit en herstel van landschap.

Download de gidsen

Meer info

Meer weten?

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives