In een brief die 12 natuurorganisaties[1]Greenpeace Nederland, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Stichting de Noordzee, … Continue reading vandaag hebben verstuurd aan alle politieke partijen die in de nieuwe Tweede Kamer komen doen de organisaties een dringende oproep: zorg dat het nieuwe kabinet investeert in natuur. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook goed voor ons: voor ons welzijn, onze gezondheid, economie, landbouw, klimaat en veiligheid.  Bovendien leidt niet investeren in de natuur op lange termijn juist tot enorme extra kosten.

Headerfoto: Hillebrand Breuker from Getty Images

Natuur is niet rechts of links

De organisaties stellen dat natuur niet rechts of links is. De oproep staat los van welke politieke kleur een volgend kabinet ook krijgt. Natuur is namelijk goed voor iedereen zo stellen de organisaties. Zo dragen groen en natuur bij aan preventie in de zorg waarmee jaarlijks honderden miljoenen bespaard kunnen worden. Ook blijkt uit onderzoek van I&O[2]bron: Natuuropvattingen in Nederland in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving, I&O research 2021 dat 88% van de Nederlanders natuur essentieel vindt. De coronatijd liet bovendien zien hoe groot de waarde van natuur is. Natuurgebieden werden drukker bezocht dan ooit en de organisaties pleiten dan ook voor meer groen, niet alleen in formele natuurgebieden zeker ook in en rond stad en dorp. Dit blijkt ook uit de cijfers van het I&O onderzoek: 69% van de Nederlanders vindt dat er meer natuur moet komen.

Tot slot stellen de organisaties dat natuur en landbouw ten onrechte de afgelopen jaren tegenover elkaar geplaatst zijn. Het is van groot belang dat de overheid investeert in de samenwerking tussen landbouw en natuur om tot een toekomstbestendige landbouw te komen waarin natuur ruimte heeft.

Meer weten

Index

Index
1 Greenpeace Nederland, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Stichting de Noordzee, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds.
2 bron: Natuuropvattingen in Nederland in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving, I&O research 2021