De ‘Green status of species’ zal officieel online komen tijdens het World Conservation Congress (WCC), 3 – 11 september. Het is een belangrijk aanvullend instrument bij de IUCN Rode Lijst, en geeft inzicht in het herstel van soorten en de effecten van natuurbescherming.

Californische condor. Foto credits: Scott Frier – U.S. Fish and Wildlife Service

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de wereldwijde standaard voor het beoordelen van het risico van uitsterven van dier– , planten- en schimmelsoorten. Het is de meest uitgebreide informatiebron over status en trends, de bedreigingen, ecologische vereisten en leefgebieden van soorten. Het geeft ook richting aan beschermingsmaatregelen die nodig zijn voor instandhouding en herstel.

Waarschuwingen voor dreigend uitsterven zijn echter niet de enige manier om instandhouding van soorten te stimuleren. En de Rode Lijst is maar een deel van het verhaal. In hoeverre planten en dieren afhankelijk zijn, of geprofiteerd hebben van natuurbescherming is niet uit de Rode Lijst af te lezen. We hebben ook een optimistische visie nodig die een routekaart presenteert over hoe een soort kan worden behouden en hersteld. Dit geeft een extra impuls aan beschermingsmaatregelen en – programma’s. IUCN heeft daarom een methode, ‘the IUCN Green Status of Species’, ontwikkeld om zowel de huidige status als de rol van bescherming in het verleden en de potentie in de toekomst in kaart te brengen. De status, verdeeld in negen categorieën, geeft aan in welke mate een soort op weg is naar volledig herstel in vergelijking met het historische populatieniveau. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de criteria levensvatbaarheid, functionaliteit/rol in het ecosysteem en het verspreidingsgebied. Meer dan 200 wetenschappers van 171 instellingen, waaronder de Vlinderstichting, hebben 10 jaar gewerkt aan het nieuwe instrument. De eerste beoordelingen voor 181 soorten, waaronder de Californische condor, de grijze wolf en de rivierrombout, zijn gepubliceerd in het tijdschrift Conservation Biology.

‘De groene status kan ons helpen om herstel van soorten een nieuwe impuls te geven. Het is aan te bevelen om de Nederlandse Rode Lijsten ook aan te vullen met deze informatie.’ – Henk Simons

Soortenprofielen op de IUCN Rode Lijst-website worden aangevuld met informatie over de groene status, en gerepresenteerd op het WCC. Tegen het einde van het jaar zal IUCN de eerste Officiële groene beoordelingen op de Rode lijst-website publiceren

Meer weten?

Henk Simons
Henk Simons was tot 2022 werkzaam bij IUCN NL en is nu freelance adviseur biodiversiteit