IUCN NL: benut VN duurzame ontwikkelingsdoelen voor Groeifonds

Samen met vertegenwoordigers van andere maatschappelijke koepelorganisaties pleit IUCN NL directeur Coenraad Krijger vandaag in het Parool voor op brede welvaart gerichte investeringen door het Groeifonds van 20 miljard euro. Terwijl wereldwijd het besef groeit dat transformatie van ons economische systeem nodig is voor een eerlijke en duurzame toekomst, lijkt het kabinet met de huidige plannen voor het Groeifonds af te koersen op een traditionele investeringsagenda zoals we die kennen uit de afgelopen decennia.

Headerfoto: Pictogrammen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen © SDG

Maatschappelijke opgaven zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Daarbij is het realiseren van de doelen voor behoud van onze groene en blauwe planeet fundamenteel voor het behalen van maatschappelijke en economische doelen. Onderstaande figuur van het Stockholm Resilience Insitute illustreert deze onderling afhankelijkheid.

How food connects all the SDG’s

Door de VN-doelen als uitgangspunt te nemen wordt verzekerd dat de met dit investeringsfonds beoogde economische groei in de toekomst niet ten koste gaat van belangrijke maatschappelijke doelen, zoals gelijkheid, gezondheid en behoud van biodiversiteit. Of zelfs omgekeerd: met slimme investeringen in de economie kunnen meerdere maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

IUCN NL is lid van het bestuur van het SDG Charter  en vervult de rol van Nationaal Coördinator voor SDG 15 – Leven op land. In deze rollen zet IUCN NL zich actief in voor het verbinden van vraagstukken rond natuur en biodiversiteit met andere maatschappelijke opgeven, in Nederland en internationaal.

IUCN is wereldwijd pleitbezorger van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit de overtuiging dat behoud van natuur en biodiversiteit en het essentiële belang daarvan voor welzijn en welvaart alleen kan worden gerealiseerd in een integrale aanpak.