Per 1 mei 2019 treedt IUCN NL terug uit het IMVO Convenant Verantwoord Goud. Met dit convenant zet een brede coalitie van goudsmeden, juweliers, recyclers, maatschappelijke organisaties, elektronicabedrijven, vakbonden en de overheid zich in voor een verantwoorde goudketen, met respect voor mensenrechten, het milieu en biodiversiteit.

Headerfoto: gold bars photo by Jingming Pan on Unsplash

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het convenant Verantwoord Goud. Met het convenant slaan goudhandelaren, juweliers, elektronica- en recyclingbedrijven, natuur- en mensenrechtenorganisaties en verschillende ministeries de handen ineen in het streven om de negatieve effecten van mijnbouw op mens, natuur en milieu terug te dringen, door de productie van en vraag naar verantwoord goud te stimuleren.

Natuur veiligstellen

‘Bij de totstandkoming van het convenant heeft IUCN NL zich er hard voor gemaakt dat de convenantspartijen niet alleen verbetering nastreven op het sociale vlak, maar ook werken aan het veiligstellen van ecologische aspecten,’ aldus Mark van der Wal, Senior Expert Ecosystems and Extractives bij IUCN NL.

Nu de uitvoering van het convenant in volle gang is, trekt IUCN NL zich terug uit de formele overlegstructuur van het convenant. ‘Uiteraard blijven we ons inzetten voor meer transparantie in de goudketen en zullen we de partijen in het convenant blijven voorzien van advies en praktische handvatten om de negatieve impact van mijnbouw op natuur te beperken,’ stelt Van der Wal.     

Verantwoorde en transparante mijnbouw stimuleren

IUCN NL blijft zich samen met haar wereldwijde netwerk van lokale partnerorganisaties inzetten voor meer verantwoorde mijnbouw. ‘We stimuleren bedrijven, overheden, beleidsmakers en financiële instellingen om strengere eisen te stellen aan de mijnbouwsector, bijvoorbeeld door toepassing van veeleisende standaarden met strenge criteria voor natuur en milieu,’ vertelt Van der Wal. Daarnaast zet IUCN NL zich in voor meer controle en transparantie om illegale praktijken en andere misstanden uit te bannen, onder andere in het momenteel in ontwikkeling zijnde IMVO Convenant voor de Metaalsector. 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eerder droeg IUCN NL ook bij aan de totstandkoming van het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten en het IMVO Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.

Meer weten?

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives