Duinlandschap Nederland

IUCN NL verwelkomt nieuwe lidorganisaties ARK en Ouwehand Zoo Foundation

Foto door Hilda Weges | Photography via Canva

IUCN NL heeft de afgelopen periode een twee nieuwe leden mogen verwelkomen: ARK en Ouwehand Zoo Foundation. Hiermee komt het totale aantal Nederlandse lidorganisaties op 39.

IUCN NL fungeert als platform voor de Nederlandse IUCN-lidorganisaties, waaronder veel natuur- en milieuorganisaties, maar ook wetenschappelijke instituten en de Nederlandse overheid. Directeur Coenraad Krijger van IUCN NL: ‘Ik heet onze nieuwe leden van harte welkom bij de IUCN-koepel en kijk uit naar de uitwisseling die dit kan opleveren met onze andere lidorganisaties. Met ons groeiende aantal Nederlandse lidorganisaties vormen wij een krachtige stem ten behoeve van de natuur.’

Over de nieuwe lidorganisaties

ARK: Aanjagers van wilde natuur

ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur. Website: https://www.ark.eu/

Ouwehand Zoo Foundation

Ouwehand Zoo Foundation (OZF) ondersteunt natuurbeschermingsprojecten waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan.

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen, en via OZF:

  1. Natuurbeschermingsinitiatieven/projecten ondersteunen
  2. Bewustzijn creëren in Ouwehands Dierenpark
  3. Natuurbeschermingsonderzoek faciliteren en ondersteunen