IUCN rapport: ‘Nee’ tegen palmolie zal biodiversiteitsverlies niet stoppen, maar verplaatsen

Het uitbannen van palmolie leidt hoogstwaarschijnlijk tot verhoging van de productie van andere oliegewassen om aan de vraag naar olie te voldoen. Daardoor worden de aanzienlijke mondiale biodiversiteitsverliezen veroorzaakt door palmolie niet gestopt, maar verplaatst, stelt een gisteren gepubliceerd IUCN-rapport.

Headerfoto: Oil palm fruits

Het IUCN-rapport, Palm Oil and Biodiversity, biedt een objectieve analyse van de impact van palmolie op de wereldwijde biodiversiteit en mogelijke oplossingen. Omdat andere oliegewassen tot negen keer zoveel land nodig hebben als palmolie, zou het vervangen van palmolie het totale landoppervlak voor de productie van plantaardige olie aanzienlijk verhogen om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Het voorkomen van verdere aan palmolie gerelateerde ontbossing zal verreweg de grootste winst voor biodiversiteit opleveren, zo blijkt uit het rapport.

“Als je de rampzalige gevolgen van palmolie voor biodiversiteit vanuit een mondiaal perspectief bekijkt, zijn er geen eenvoudige oplossingen”, zegt Inger Andersen, directeur-generaal van IUCN. “De helft van de wereldbevolking gebruikt palmolie in voedsel en als we het verbieden of boycotten, zullen andere oliën die meer landgebruik vergen waarschijnlijk de plaats van palmolie innemen. Palmolie zal blijven, en we hebben dringend behoefte aan gecoördineerde actie om de productie ervan duurzamer te maken door ervoor te zorgen dat alle partijen – overheden, producenten en de toeleveringsketen – hun duurzaamheidtoezeggingen nakomen.”

Het rapport is geschreven door de IUCN Oil Palm Task Force en wil een constructief pad bieden om de duurzaamheid van de palmolie-industrie te verbeteren. Heleen van den Hombergh, senior expert agro-commodities bij IUCN NL, maakt deel uit van de taskforce en heeft bijgedragen aan het hoofdstuk over milieubeheer om de impact van palmolie op biodiversiteit te verminderen. “Het tot stand brengen van biodiversiteitsvriendelijke manieren van palmolieproductie is een kwestie van het beperken van de schaal van uitbreiding en het intact laten van bossen en veengronden, maar ook van verantwoord management”, zegt Van den Hombergh. “Bijvoorbeeld door de toepassing van robuuste duurzaamheidsnormen, het vermijden van landconversie en het actief creëren van voldoende ruimte voor wildlife. Bovendien moedigen we financiële instellingen en overheden aan om hun invloed te gebruiken om verantwoorde productie te vereisen en te investeren in landschapsvriendelijke, productieve oplossingen.”

Downloads

Meer informatie?

Voor meer informatie of voor interviewverzoeken, neem contact op met IUCN Media Relations:

Goska Bonnaveira

 Goska.Bonnaveira@iucn.org, +41 79 276 01 85

Ewa Magiera

Ewa.Magiera@iucn.org, +41 76 505 33 78