Fishermen in Waza National Park Cameroon

Kameroense minister ondersteunt initiatief om Waza Nationaal Park te herstellen

Het Waza National Park was een bekend natuurgebied in Kameroen met een grote verscheidenheid aan soorten. Er leefden tot zeer recentelijk grote kuddes olifanten, giraffen, leeuwen, antilopen en veel vogelsoorten. Ook met de leeuwen in Waza National Park gaat het slecht: bij de laatste telling bleken er nog maar 15 te zijn.

De Nederlandse IUCN-lidorganisatie Stichting Leo zet zich samen met haar partners in Kameroen in voor deze bedreigde populatie leeuwen. Samen met IUCN werkten zij aan een brief waarin de directeur-generaal van IUCN de Kameroense regering oproept om een samenwerking aan te gaan met nationale en internationale NGO’s. Hierdoor kan het management van het park worden verbeterd en herstel van het park intreden. De Kameroense minister voor Bos- en Faunabeheer ( MINFOF) reageerde positief op de brief: hij ondersteunt het initiatief om Waza National Park te herstellen.

Leeuwen in Noord-Afrika volledig uitgestorven

Leeuwen waren tot voor kort door bijna heel Afrika te vinden, met ook grote populaties op de uitgestrekte savanne van West en Centraal-Afrika. Nu zijn er in dit gebied minder dan 2000 leeuwen. En waar Noord-Afrika tot ver in de vorige eeuw nog leeuwen herbergde, zijn ze daar inmiddels volledig uitgestorven. Eenzelfde situatie dreigt voor West- en Centraal-Afrika.

IUCN NL in Waza National Park

IUCN NL was in het verleden zelf ook actief betrokken bij de bescherming en het beheer van het Waza National Park. Zo brachten we met onze partner ACEEN de verschillende gemeenschappen in de regio bijeen en hielpen hen met het organiseren van slimmere visvangst waarbij de waardevolle wetlandnatuur behouden blijft. Met dit project was IUCN NL een van de eerste financiers van ACEEN. Tegenwoordig speelt ACEEN een sleutelrol in de duurzame ontwikkeling van het Waza-natuurgebied.

Meer weten?

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives