Oproep namens 64 organisaties: we kunnen niet zonder natuur

Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties, waaronder IUCN NL en veel IUCN leden, het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Headerfoto: Zonsondergang op de hei (c) Natuurmonumenten / Alexander Cox

Veel Nederlanders zien dat het van belang is om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar[1]Nederlanders hebben eerder een ecocentrisch dan een antropocentrisch natuurbeeld – I&O Research (ioresearch.nl). Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.

Natuur onder grote druk

De sterke achteruitgang van biodiversiteit is een wereldwijde crisis waarbij zonder ingrijpen 1 miljoen soorten dreigt uit te sterven. Ook de natuur in Nederland staat onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. We bungelen onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen.

Nieuwe internationale afspraken

Voor het aanpakken van de biodiversiteitscrisis worden eind december nieuwe internationale afspraken gemaakt op de VN Biodiversiteitstop in Montreal. Net als elk land heeft Nederland de verantwoordelijkheid om haar eigen bijdrage te leveren voor het stoppen van biodiversiteitsverlies.

Voor Nederland is het drastisch verminderen van de te hoge stikstofneerslag één van de belangrijkste maatregelen om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Ten eerste omdat de te hoge stikstofneerslag een van de grootste oorzaken is van verlies van kwaliteit van natuur en biodiversiteit binnen onze landsgrenzen. Ten tweede omdat een groot deel van deze stikstof afkomstig is uit geïmporteerd veevoer met een grote voetafdruk op biodiversiteit buiten Nederland, in het bijzonder in Zuid Amerika.

Gezonde en veilige leefomgeving ieders belang

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten.

De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Als nationaal platform voor natuurbescherming en bewaker van internationale afspraken en standaarden voor biodiversiteit steunt IUCN NL deze oproep.

Lijst met deelnemende organisaties

ANWB

ASN Bank

Ballast Nedam

Bionext

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

Caring Farmers

Caring Vets

CSA Netwerk Nederland

De Duurzame Verpleegkundige

De Goede Zaak

De Groene Huisarts

De Vlinderstichting

Dier & Recht

Dierenbescherming

Federatie Agro-ecologische Boeren

Fietsersbond

Greenpeace

GroeneKerken

Groene Zorg Alliantie

Grootouders voor het Klimaat

Heijmans Thijsse Stichting

Herenboeren

IUCN NL

IVN

Klimaatstichting HIER

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Land van Ons

LandschappenNL

Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen

Mennistenerf

Milieudefensie

Mobilisation for the Environment

Mooi Wageningen

Naturalis

Natuur & Milieu

Natuur en Milieufederaties

Natuurmonumenten

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

NLGreenlabel

Ongereptenatuur.nl

Pennemes

Planetary Health Hub – NL

Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

Reizigersvereniging Rover

Rewilding Europe

SoortenNL

Sportvisserij Nederland

Stichting Demeter

Stichting De Noordzee

Stichting Gaia Sira

Toekomstboeren

Transitiecoalitie Voedsel

Triodos Bank

Urgenda

Varkens in Nood

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging voor Biodynamische Landbouw en Voeding

Vogelbescherming Nederland

Waddenvereniging

Wandelnet

Wereld Natuur Fonds

Zoogdiervereniging

Zorg voor Klimaat