Postcode Loterij schenkt ruim 376 miljoen euro voor een betere wereld

De miljoenenopbrengst van de Nationale Postcode Loterij komt dit jaar weer terecht bij een grote verscheidenheid aan goede doelen die werken aan een betere wereld, waaronder IUCN NL en verschillende Nederlandse leden van IUCN. Tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam maakte de loterij bekend dat ze dit jaar maar liefst 376.584.531,- miljoen euro kan verdelen onder 123 organisaties. Deze schenkingen komen onder andere ten goede aan herstel van Nederlandse biodiversiteit, beschermen van mensenrechten en ‘s werelds grootste grensoverschrijdende natuurgebied in Afrika. 

IUCN NL ontving tijdens het Goed Geld Gala een cheque van 2.825.000 euro voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. 

Miljoenen voor herstel van biodiversiteit in Nederland

Ook verschillende Nederlandse leden van IUCN kregen vanavond een bijdrage voor een project dat is gericht op het herstel van de biodiversiteit. Zo ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van 1,79 miljoen euro om aan de slag te gaan met het Naardermeer en de moerasnatuur te stimuleren, zodat de otter zich hier weer voorgoed kan vestigen.

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gebruikt deze bijdrage om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit, en boeren en beheerders van de openbare ruimte te ondersteunen bij een manier van werken die bijdraagt aan een gezonde bodem en een rijkdom aan planten en dieren in heel Nederland.

SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, heeft een schenking van één miljoen euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag zal de komende drie jaar geïnvesteerd worden in bescherming van biodiversiteit in Nederland.

Boost voor grootste natuurgebied ter wereld 

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), African Parks en Peace Parks ontvangen dit jaar samen een schenking van maar liefst 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij voor het project ‘Onbegrensd door Afrika’. Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan, met desastreuze gevolgen voor mens en dier. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit iconische natuurgebied verdwijnt. In nauwe samenwerking met lokale partners gaan zij de zoetwatervoorziening in het gebied beschermen en natuurparken met elkaar verbinden, zodat een rijk landschap ontstaat voor kwetsbare diersoorten, waaronder de iconische Afrikaanse olifant. Dit creëert bovendien volop kansen voor economische ontwikkeling voor de bewoners van het gebied, die vaak in armoedige omstandigheden leven. 

Dankzij de deelnemers

“We zijn ontzettend trots dat we dankzij onze trouwe deelnemers deze zo belangrijke schenkingen kunnen doen,” vertelt Dorine Manson, managing director Postcode Loterij. “ Hier doen we het voor. Zo kunnen meer dan 100 goededoelenorganisaties, waaronder Voedselbanken Nederland, Oranje Fonds, Het Rode Kruis, (stichting) AAP en Wereld Natuur Fonds die zich inzetten voor een rechtvaardige, groenere wereld, hun bijdrage aan een betere wereld kracht bijzetten.”