Training of park rangers in Virunga National Park © ACDH

Einde aan de straffeloosheid: gerechtelijke vervolging voor plunderaars in Virungapark

Headerfoto: Training of park rangers in Virunga National Park © ACDH

Het Virungapark kent een uitzonderlijke biodiversiteit, maar staat onder ernstige druk door stroperij, ontbossing en illegale visserij. Zolang de rechterlijke macht geen oog heeft voor deze milieucriminaliteit, staan de parkautoriteiten machteloos. De misdadigers die zij arresteren worden vaak niet vervolgd, maar komen weg met een afkoopsom. Samen met juridische instanties strijden we tegen deze straffeloosheid, onder andere door het verlenen van gerechtelijke bijstand aan parkautoriteiten en gemeenschappen, zodat plunderaars niet langer ongestoord hun gang kunnen gaan.

Straffeloosheid

Het National Park Virunga vormt het leefgebied van zeldzame, endemische en bedreigde soorten, zoals berggorilla’s, olifanten, nijlpaarden en chimpansees. Sinds 1994 staat het park echter op de lijst van bedreigd werelderfgoed vanwege stroperij, ontbossing en illegale visserij, veelal door gewapende rebellengroepen.

De daders komen vaak ongestraft weg met het plunderen van natuurlijke hulpbronnen. Aanklachten tegen milieucriminelen worden afgewezen of de verdachten komen weg met een afkoopsom, die veelal niet tegen goede komt aan de staatskas, maar verdwijnt in de zak van corruptie officieren. Dit gebrek aan gerechtelijke vervolging en serieuze sancties is demoraliserend voor de parkwachters die hun leven dagelijks in de waagschaal leggen voor de bescherming van het Virungapark. Zou jij je leven riskeren als je weet dat de overtreders binnen drie dagen weer op vrije voeten staan? 

Betere jurisische bescherming

Met steun van de Europese Unie strijden we tegen deze straffeloosheid. Samen met partnerorganisatie ACEDH zetten we ons in voor betere juridische bescherming van het Virungapark en lokale gemeenschappen.

In samenwerking met juridische instanties pleiten we voor gerechtelijke vervolging van misdadigers jegens de biodiversiteit en verlenen we bijstand aan parkautoriteiten en gemeenschappen rondom het Virungapark, zodat plunderaars niet langer ongestoord hun gang kunnen gaan. Ook betrekken we hoge rechterlijke instanties in de regio bij de bestrijding van criminaliteit in het Virungapark. Door trainingen te geven, zorgen we ervoor dat gerechtelijke instanties beter in staat zijn een proces-verbaal op te tekenen, een zorgvuldig strafdossier aan te leggen en een rechtszaak gedegen op te bouwen. 

Rechtvaardigheid

Partnerorganisatie ACEDH verleent juridische ondersteuning aan het Virungapark in lopende rechtszaken, zodat gerechtelijk onderzoek tijdig plaatsvindt en de gedaagden voor de rechtbank verschijnen. Dankzij deze samenwerking hebben tot nu toe 15 beklaagden een gevangenisstraf gekregen.

Tina Lain
niet langer werkzaam bij IUCN NL