Toegang tot een veilige, schone en gezonde omgeving erkend als mensenrecht

Op vrijdag 8 oktober heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving als een mensenrecht te erkennen. Ook werd een resolutie aangenomen om een ​​deskundige aan te stellen die toezicht houdt op mensenrechten in de context van klimaatverandering.

Headerfoto: Aerial shot by Thomas Richter on Unsplash

‘Gezien de toenemende aantasting van het milieu, had deze resolutie niet op een beter moment kunnen komen,’ zegt Antoinette Sprenger, expert Mensenrechten en Natuur bij IUCN NL. ‘Hopelijk leidt deze erkenning tot actie en geeft het beleidsmakers een zet in de rug om de bescherming van mens en natuur beter te verankeren in hun beleid.’

Het recht op een veilige, schone en gezonde omgeving omvat onder andere het recht op leven, gezondheid, voedsel, water en sanitaire voorzieningen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt 24% van alle wereldwijde sterfgevallen, ongeveer 13,7 miljoen per jaar, verband met een ongezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door luchtvervuiling en blootstelling aan chemicaliën.

Stevige maatregelen voor bescherming natuurbeschermers


Tijdens de zitting benoemde de Hoge Commissaris van de Mensenrechtenraad ook dat afgelopen jaar een ongekend aantal natuur- en mensenrechtenbeschermers werd vermoord, en drong bij de lidstaten aan op harde maatregelen om hen te beschermen en hun positie te versterken. ‘Ik hoop dat deze erkenning bijdraagt aan betere omstandigheden en meer veiligheid voor natuur- en mensenrechtenbeschermers,’ zegt Sprenger. ‘Daarnaast is een internationaal bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven belangrijk om de veiligheid van natuurbeschermers wereldwijd te vergroten. Zodat bedrijven verantwoordelijk gehouden worden wanneer zij mensenrechten schenden, en zodat slachtoffers van mensenrechtenschendingen een beroep kunnen doen op rechtspraak.’ 

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten, die zijn verkozen uit de Algemene Vergadering van de VN. De Mensenrechtenraad komt diverse keren per jaar samen om de mensenrechten in bepaalde landen te bespreken. Ook kan de Mensenrechtenraad specifieke mensenrechtenkwesties bespreken en aanbevelingen doen aan landen. De Mensenrechtenraad wordt hierbij geholpen door een Adviescomité van onafhankelijke deskundigen en door Speciale Rapporteurs die onderzoek doen.

Meer weten?

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice