Unieke wet erkent bijdrage van inheemse groepen aan natuurbescherming

In de Filippijnen overlappen veel biodiversiteitsrijke gebieden met inheemse territoria. Daarom steunt IUCN NL partner NFTP EP bij de lobby voor een unieke wet. In dit nationale beleid worden de inheemse gebieden en hun bewoners erkend voor hun belangrijke bijdrage aan biodiversiteit, naast de beschermde gebieden die in handen zijn van de overheid. Voorouderlijk grondgebied én biodiversiteit worden daardoor beter beschermd.

Headerfoto: Jamie Haughton on Unsplash

Probleem

De inheemse groepen in de Filipijnen zijn al sinds mensenheugenis verbonden met de natuur in hun grondgebied. Biodiversiteit is voor hen van levensbelang. Maar er is op dit moment geen wet die de bijdrage van de inheemse bevolking aan de bescherming ervan erkent. De nieuwe wet zal strengere voorzieningen hebben dan de huidige akte voor rechten van inheemse volken, om te voorkomen dat andere partijen hun grondgebied gebruiken voor mijnen, dammen of andere ontwikkelingen.

Aanpak

Inheemse groepen spelen een belangrijke rol in natuurbescherming. Dankzij hun sterke band met hun grondgebied passen ze inheemse kennis en gebruiken toe om natuurlijke hulpbronnen in dit gebied te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. Doordat inheemse groepen afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen, hun eigen bestuurlijke systemen en gebruiken hebben ontwikkeld en hun culturele identeit sterk verbonden is met deze gebieden, beheren zij die vaak ook al duurzaam.

Met steun van IUCN NL ondersteunt lokale partner NTFP EP (Non Timber Forest Products Exchange Program) inheemse groepen om de natuurgebieden in hun territoria beter te beschermen via erkenning in de nieuwe ICCA-wet – de letters staan voor Indigenous & Community-Conserved Areas.

NTFP zat- samen met een aantal andere organisaties- in de technische werkgroep die de wettekst opstelde, en gebruikte haar ervaring met eerdere, vergelijkbare projecten om bij te dragen aan deze nieuwe wet.

Resultaat

De nieuwe wet moet nog door het Filippijnse congres. Is de wet eenmaal aangenomen, dan opent de Filippijnese overheid een nationaal ICCA register, waarin alle verschillende beschermde gebieden onder beheer van inheemse groepen met kaarten en andere informatie vastgelegd worden. Het register moet lokale leiders en besluitvormers in staat stellen om betere plannen te maken, die de culturele waarden en lokale biodiversiteit beschermen.

Meer weten?

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future