Natuur- en milieuorganisaties hebben als doel de wereld een betere plek te maken voor mens, dier en natuur. Hierbij is niet alleen kennis, maar ook actie nodig: regelgeving en wetten moeten worden aangepast maar ook gedragsverandering van individuele burgers of consumenten is onmisbaar. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het blijkt vaak knap lastig om doelgroepen mee te nemen in nieuwe initiatieven. Maar hoe krijg je mensen dan wel in beweging? Dat was de vraag die centraal stond in de workshop gedragsverandering die IUCN NL organiseerde voor haar lidorganisaties. 

Headerfoto: Groepsfoto workshop (c) IUCN NL

De drempel voor verandering verlagen

Vaak willen mensen wel veranderen, maar doen ze dat simpelweg niet. Omdat mensen vastgeroest zitten in oude patronen en niet willen afwijken van de sociale norm blijft gedrag vaak achter op motivatie. Toch is Peter Paul van Kempen, die de workshop leidde, optimistisch: Wanneer natuur- en milieuorganisaties het zo makkelijk mogelijk maken om dingen te veranderen zullen mensen vanzelf volgen. Geen grote sprongen, maar kleine stapjes, is het devies.

Dit houdt onder andere in dat organisaties niet hun eigen agenda moeten opleggen aan hun doelgroep, maar vooral goed moeten luisteren naar wat mensen uit zichzelf al willen. Door deze wensen te vertalen naar kleine, behapbare aanpassingen zullen de gedragspatronen van mensen structureel veranderen, aldus van Kempen. 

Aan de slag

Een groep van ongeveer dertig deelnemers van 10 natuur- en milieuorganisaties ging aan de slag met deze nieuwe inzichten. Door zelf te oefenen met de theorie en deze te koppelen aan praktijkvoorbeelden maakte de groep deze nieuwe handvatten eigen, om hun campagnes in de toekomst te verbeteren. Want hoe zorg je er nou voor dat mensen hun honden aanlijnen in natuurgebieden, of hun tuin op zo’n manier inrichten dat dat gunstig is voor de bij? Oplossingen die naar voren kwamen hadden allemaal dezelfde basis: grote effecten door kleine stappen. Zo kunnen er in natuurgebieden bijvoorbeeld bordjes worden geplaatst die aangeven waar hondeneigenaren wél met hun honden los mogen lopen. Of in plaats van mensen oproepen hun hele tuin ‘bij-vriendelijk’ te maken, een buurtinitiatief te promoten waar alle buurtbewoners allemaal maar één tuintegel inwisselen voor een plant.

In samenwerking met IUCN CEC

Peter Paul van Kempen is gedragspsycholoog en Regional Vice-Chair bij IUCN Commission on Education and Communication (CEC). Deze commissie helpt IUCN-leden bij het inzetten van psychologie, communicatie en storytelling om individuen in beweging te brengen en zo een groene, rechtvaardige wereld dichterbij te brengen. 

 

Meer weten?

Elske Swets
Head of Communications
Telefoon: 020-3018251