Timing VN-biodiversiteitstop kritiek, mogelijk laatste kans om tij te keren

De VN-biodiversiteitstop (COP15) staat voor de deur. Vanaf 11 oktober zullen wereldleiders, waaronder vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, een begin maken met onderhandelingen om in april 2022 de biodiversiteitsdoelen voor 2030 vast te stellen, een ‘Parijsakkoord voor de natuur’. 

Headerfoto: Bumblebee in Amsterdam photo by Tyke Jones on Unsplash

Het is dé mondiale agenda om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te buigen naar herstel en daarmee grootschalig uitsterven van soorten te voorkomen. De timing is kritiek: dit is wellicht de laatste 10-jarige agenda die een verschil kan maken om het tij te keren. 

De biodiversiteit is in de afgelopen 50 jaar met 60 procent achteruit gehold. Maar liefst één miljoen soorten dreigt de komende decennia uit te sterven, stelde het gezaghebbende IPBES rapport in 2019. Ecosystemen die ons dragen en voeden dreigen te kapseizen door de manier waarop we roofbouw plegen op de natuur. 

Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd te stoppen, moeten er tijdens de biodiversiteitstop ambitieuze en bindende doelen worden gesteld. Maar het stellen van doelen is niet genoeg, meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist. 

De in 2010 afgesproken Aichi biodiversiteitsdoelen voor 2020 maken dat pijnlijk duidelijk: van de twintig doelen werd er wereldwijd geen gehaald. Ook in Nederland staat de natuur er slecht voor. 46 van de 52 te beschermen ecosystemen zijn in een matige tot slechte staat; meer dan de helft van de beschermde plant – en diersoorten blijven achteruitgaan. 

Meer weten?

Henk Simons
Henk Simons was tot 2022 werkzaam bij IUCN NL en is nu freelance adviseur biodiversiteit