Grote zorg om opheffen moratorium oliepalmvergunningen in Indonesië

Deze week loopt het nationale oliepalmmoratorium af in Indonesië. IUCN NL is ernstig bezorgd en vreest extra uitbreiding van oliepalmplantages met schade aan natuur en meer conflicten tot gevolg. Het moratorium is vooral ingesteld om vergunningen voor plantages goed te evalueren en voorlopig geen nieuwe af te geven, cruciaal voor duurzame teelt en bosbehoud. Kortom: hef de huidige maatregelen niet op. 

Headerfoto: Oil palm trees photo by Attila Janosi on Unsplash

Met het moratorium moeten bestaande vergunningen tegen het licht worden gehouden om na te gaan of ze niet in bosgebied gepland staan en de landgebruiksrechten in orde zijn, en ook geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. Hierdoor vrijkomend bosgebied dat niet omgezet mag worden, kan in beheer worden gesteld van lokale bewoners en zo als bos behouden blijven. Verder zouden middels het moratorium kleine boeren worden gesteund om hun productie te verbeteren, om op het huidig areaal meer te produceren zonder nieuw gebied te ontginnen. Dit is nog lang niet allemaal gebeurd. 

Hoewel de uitvoering van het moratorium ver achterbleef bij de ambities, zijn Indonesische maatschappelijke organisaties, waaronder IUCN NL-partner Sawit Watch (Oliepalm Watch, de belangrijkste Indonesische maatschappelijke organisatie op het gebied van palmolie), erg bezorgd over het mogelijke verdwijnen van het moratorium. Vooral omdat nog lang niet alle vergunningen zijn geëvalueerd en het opheffen kan leiden tot miljoenen hectares extra expansie van plantages, ook in bosgebied. 

Volgens Sawit Watch en IUCN NL is er momenteel al tussen de 16-17 miljoen ha oliepalm aangeplant in Indonesië. Een derde van de ontbossing in Indonesië in de afgelopen 20 jaar is gedreven door oliepalm. Er is in totaal voor meer dan 22 miljoen ha aan vergunningen uitgegeven. Dat wil zeggen dat nog 6 miljoen ha extra zou kunnen worden ontwikkeld, terwijl de druk op bossen, veengronden en inheemse groepen al zeer groot is, met veel conflict tot gevolg. 

Er is al met al geen reden de huidige maatregelen op te heffen, wel om ze nu ook werkelijk goed te gaan uitvoeren. De maatschappelijke organisaties hebben daarom een petitie aan de Indonesische overheid ontwikkeld en zoeken daarvoor internationale steun. 

Meer weten?