Louise van Schaik treedt toe tot Raad van Toezicht IUCN NL

Louise van Schaik is vandaag, na instemming van de Nederlandse IUCN-leden, benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van IUCN NL. Zij zal op 1 april starten en dan de taken overnemen van Merel Soons wiens tweede zittingstermijn per half november eindigde.

Louise van Schaik is werkzaam als Head of Unit EU & Global Affairs bij Instituut Clingendael. Ook coördineert zij bij Clingendael onderzoek op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Als expert op het gebied van klimaat en energietransitie is ze spreker op internationale conferenties en doceert zij aan diplomaten en studenten. Als senior consultant adviseert ze overheden en andere sleutelspelers over beleid. Van Schaik is ook bekend met het managen van een projectgefinancierde organisatie.

Van Schaik kent IUCN NL van onder meer eerdere samenwerking in de Planetary Security Conferences in Den Haag.

Angélique Laskewitz, voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN NL, zegt: ‘De Raad van Toezicht heeft unaniem en met enthousiasme besloten om Louise van Schaik voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Haar kennis op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling is waardevol, aangezien de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis nauw met elkaar verbonden zijn en niet los van elkaar gezien kunnen worden.’

Ook directeur van IUCN NL Coenraad Krijger is verheugd met de voordracht: ‘Met haar kennis, ervaring en persoonlijkheid vormt Louise een uitstekende versterking van de RvT. Haar inzichten en netwerk in de internationale beleidswereld rond klimaat en energie zijn zeer relevant voor de strategie en positie van IUCN NL. Ze brengt ook waardevolle ervaring mee in het managen van een kennisgedreven projectorganisatie.’

Naast de benoeming van Louise van Schaik, stemden de Nederlandse IUCN-leden ook in met de herbenoeming van Daan van Cann, Partner Financial Services bij EY Nederland (tweede termijn), en Luc Bas, Director CERAC – Belgian Climate and Environment Risk Assessment Center (tweede termijn).

De Raad van Toezicht van IUCN NL ziet er daarmee als volgt uit:

  • Angélique Laskewitz (voorzitter)
  • Franc van den Berg (vice-voorzitter)
  • Luc Bas
  • Daan van Cann
  • Louise van Schaik
  • Teo Wams