Over IUCN NL

De natuur is onze basis. Het fundament voor ons welzijn. De natuur voedt ons, houdt ons gezond en weerbaar, en levert de essentiële bouwstenen voor onze sociale en economische ontwikkeling. Zolang wij zorgen dat de natuur gezond blijft, kunnen we haar vruchten blijven plukken. En die op een eerlijke manier verdelen: met onze medemens, met andere soorten, met toekomstige generaties. Dáár werken wij aan. Aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. 

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 10.000 wetenschappers. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland. 

Bezoek IUCN.org

Visie

Onze visie is een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. 

Missie

Onze missie is het beïnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en ecologisch duurzame wijze plaatsvindt.

Donoren

Het werk van IUCN NL wordt mogelijk gemaakt door diverse donoren. Dankzij de financiële steun van deze organisaties kunnen wij ons dagelijks inzetten voor bescherming van ecosystemen en biodiversiteit wereldwijd.

Nationale Postcode Loterij

Logo Nationale Postcode LoterijMet steun van de Nationale Postcode Loterij beheert IUCN NL sinds 2001 het landacquisitiefonds, dat natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat stelt om bedreigde stukken natuur aan te kopen of te leasen. In 2019 kregen we een extra bijdrage voor het project Operation Jaguar, waarmee we de stroperij en illegale handel in jaguardelen een halt willen toeroepen. »Lees verder

 

Nederlandse overheid

Logo RijksoverheidIUCN NL is voor de periode 2016-2020 twee Strategische Partnerschappen aangegaan met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ontvangen we ook korter lopende programmafinancieringen van het ministerie en ambassades. Met het Ministerie van Economische Zaken werken we aan diverse initatieven voor een groene economie.


 

Organisatie & beleid

IUCN NL heeft openheid en goed bestuur hoog in het vaandel staan. Daarom volgen we de transparantierichtlijnen van het CBF-keurmerk en hebben we ons gecommitteerd aan de gedragscode van Partos. Ook maken we onze data openbaar via IATI (International Aid Transparancy Initiative). IUCN NL voldoet aan de regeling voor het belonen van directeuren zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.