Deel

Pagina delen met AddThis

Over IUCN NL

De natuur is onze basis. Het fundament voor ons welzijn. De natuur voedt ons, houdt ons gezond en weerbaar, en levert de essentiële bouwstenen voor onze sociale en economische ontwikkeling. Zolang wij zorgen dat de natuur gezond blijft, kunnen we haar vruchten blijven plukken. En die op een eerlijke manier verdelen: met onze medemens, met andere soorten, met toekomstige generaties. Dáár werken wij aan. Aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. 

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 experts. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

Bezoek IUCN.org

In Nederland vormt IUCN NL het platform voor 39 IUCN lidorganisaties, waaronder grote en kleine natuurorganisaties, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen.

IUCN NL werkt actief samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika, Nederlandse lidorganisaties en andere delen van IUCN aan het veiligstellen van belangrijke natuur en biodiversiteit in die regio’s. Samen ontwikkelen we internationale samenwerkingsprogramma’s en trekken we financiering aan van verschillende donoren.

Visie

Onze visie is een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. We willen de natuur veiligstellen als basis voor al het leven op aarde.

Missie

Onze missie is het beïnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en ecologisch duurzame wijze plaatsvindt.

Donoren

IUCN NL verkrijgt haar financiering vrijwel geheel uit programma’s en projecten die samen met andere partners worden ontwikkeld en uitgevoerd. Anders dan andere goede doelen in Nederland heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Het werk van IUCN NL wordt mogelijk gemaakt door diverse institutionele donoren. Dankzij de financiële steun van deze organisaties kunnen wij ons dagelijks inzetten voor bescherming van ecosystemen en biodiversiteit wereldwijd.

Nationale Postcode Loterij

Logo Nationale Postcode LoterijIUCN NL is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een vrij besteedbare bijdrage aan de missie. Met deze steun beheert IUCN NL onder meer sinds 2001 het landaankoopfonds, dat natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat stelt om bedreigde stukken natuur aan te kopen of te leasen. Ook stelt het ons in staat om onze rol als platform voor Nederlandse lidorganisaties van IUCN goed te vervullen. In 2019 kregen we een extra bijdrage voor het project Operation Jaguar, waarmee we de stroperij en illegale handel in jaguardelen een halt willen toeroepen. »Lees verder

Nederlandse overheid

Logo RijksoverheidIUCN NL is voor de periode 2020-2024 een Strategische Partnerschap aangegaan met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ontvangen we ook korter lopende programmafinancieringen van het ministerie en ambassades. Met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid werken we aan de Nederlandse inbreng in de Convention on Biological Diversity en het vergroenen van de Nederlandse economie.

Europese Unie

EU logo IUCN NL ontvangt meerdere subsidies van de Europese Unie voor het ondersteunen van natuurbescherming in Afrika.

 


 

Organisatie & beleid

IUCN NL is een zelfstandige organisatie (stichting) binnen de IUCN unie.  Per 2020 heeft IUCN NL een professioneel bestuur (bestuurder-directeur) en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun rol op persoonlijke titel en onbezoldigd. De Nederlandse lidorganisaties van IUCN (Vergadering van Participanten) benoemen de leden van de Raad van toezicht en stellen de meerjarenstrategie vast. De strategie 2020-2024 vormt momenteel de basis voor onze activiteiten.

Openheid en goed bestuur staan hoog in het vaandel. Daarom volgen we de transparantierichtlijnen van het CBF-keurmerk en hebben we ons gecommitteerd aan de gedragscode van Partos. Ook maken we onze data openbaar via IATI (International Aid Transparancy Initiative). IUCN NL voldoet aan de regeling voor het belonen van directeuren zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

DeelPagina delen met AddThis