Paul Villaespesa | Expert East Africa

Als expert voor Oost-Afrika bij IUCN NL coördineert Paul vooral programma’s in de Democratische Republiek Congo. Hij behaalde een masterdiploma biodiversity management aan de Universiteit van Toulouse (Frankrijk) en schreef zijn eindscriptie over het monitoren van vegetatie door lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika in het Kruger to Canyon reservaat. Hij volgde ook een opleiding bij de Wildlife Collega of Garoua (Kameroen).

Binnen IUCN NL houdt Paul zich bezig met wildlife crime, data-analyse, cartografische monitoring en wetenschappelijke monitoring van verschillende programma’s. Voorheen werkte hij voor de milieupolitie in Frankrijk, waar hij de impact van menselijke activiteiten en jacht op watervogelpopulaties monitorde.

Hij heeft een grote belangstelling voor vogels, en is vrijwilliger als ringer van de kwartel en de grijze patrijs in Frankrijk en Nederland.

Paul Villaespesa