Headerfoto: Madagaskar daggekko Ⓒ David Clode op Unsplash

Madagaskar en de eilanden in de Indische Oceaan hebben een verbazingwekkend aantal soorten, waarvan er veel endemisch zijn; soorten die alleen daar voorkomen. Op Madagaskar alleen leven meer dan 11.000 inheemse plantensoorten en er zijn vijf vogelfamilies, vijf primatenfamilies en twee zoetwatervissenfamilies die nergens anders op aarde te vinden zijn. Bovendien levert deze biodiversiteitshotspot aan miljoenen mensen zoet water en andere essentiële ecosysteemdiensten. Maar als gevolg van landbouw, jacht, illegale handel in wilde dieren, toerisme en klimaatverandering, worden de ecosystemen op deze eilanden ernstig aangetast.

Met steun van CEPF vormt IUCN NL samen met partners uit Madagaskar, de Comoren, Mauritius en de Seychellen het Regional Implementation Team (RIT). Als RIT ondersteunen we de ontwikkeling van en het toezicht op een portefeuille van 80 tot 100 subsidies aan ngo’s, maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instellingen, particuliere bedrijven en andere organisaties die zijn gevestigd op de eilanden.

Over het Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

CEPF vervult een unieke, strategische rol bij het aanpakken van de biodiversiteits- en klimaatcrises door het mobiliseren en versterken van het maatschappelijk middenveld, waaronder ngo’s, gemeenschappen, inheemse groepen en universiteiten, om ’s werelds biodiversiteitshotspots te beschermen.

Sinds 2001 heeft CEPF duurzaam, lokaal geleid biodiversiteitsbehoud gekatalyseerd door middel van ruim 277 miljoen dollar aan subsidies. Dit bedrag ondersteunde meer dan 2.600 organisaties in 109 landen in ontwikkeling. Als resultaat werd onder andere 16 miljoen hectare natuur officieel beschermd, meer dan 1.025 bedreigde soorten ondersteund en waren er ruim 4.900 gemeenschappen die van deze initiatieven profiteren.

Lees meer op hun website en Facebook, Instagram en LinkedIn-kanalen.

CEPF is een gezamenlijk initiatief van l’Agence Française de Développement, Conservation International (CI), de Europese Unie, de Global Environment Facility, de Japanse overheid en de Wereldbank.

Met financiering van het Groene Klimaatfonds via AFD als de geaccrediteerde entiteit, zal CEPF een 10-jarig programma opzetten en beheren dat maatschappelijke organisaties steunt om op ecosystemen gerichte adaptatie te bevorderen in Madagaskar, de Comoren, Mauritius en de Seychellen.

Madagaskar en de eilanden in de Indische Oceaan: een biodiversiteitshotspot

Omdat Madagaskar en de Seychellen meer dan 160 miljoen jaar geleden van het Gondwanaland-supercontinent loskwamen, zijn deze eilanden een levend voorbeeld van geïsoleerde soortenevolutie.

Madagaskar, dat ongeveer 95 procent van het landoppervlak van deze hotspot beslaat, heeft maar liefst 11.200 inheemse plantensoorten. De bijzonder hoge aantallen beperken zich niet tot planten: op het eiland leven meer dan vijf vogelfamilies, vijf primatenfamilies en twee zoetwatervissenfamilies die nergens anders op aarde te vinden zijn. En er worden in Madagaskar in hoog tempo nieuwe soorten ontdekt. In de afgelopen 15 jaar zijn 22 nieuwe zoogdiersoorten en ondersoorten genoteerd.

Op ecosystemen gebaseerde adaptatie is het gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten als onderdeel van een algemene adaptatiestrategie om mensen te helpen zich aan te passen aan de nadelige effecten van klimaatverandering.’

Convention on Biological Diversity (2009)

Klimaatadaptatie gebaseerd op ecosystemen (ecosystem based adaptation)

Gezonde ecosystemen zoals gezonde bossen, wetlands en kustgebieden bieden veel aan de bewoners van deze gebieden, waaronder brandhout, schoon water, medicijnen, onderdak en voedsel. Ze kunnen ook bescherming bieden tegen cyclonen, stormvloeden en andere extreme weersomstandigheden. Bossen met een hoge biodiversiteit kunnen bijvoorbeeld wegen en andere infrastructuur beschermen tegen erosie en aardverschuivingen.

CEPF ondersteunt gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld om ecosystemen, soorten en mensen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Een van de prioriteiten binnen dit subsidieprogramma is daarom het implementeren van op het ecosysteem gebaseerde adaptatie (EbA)-activiteiten (waaronder agrobosbouw en ‘klimaatslimme landbouw’), invasieve soorten uitroeien, aangetaste stroomgebieden en kustecosystemen herstellen, en duurzaam beheer van kust- en terrestrische ecosystemen bevorderen.

Ecosysteemprofiel Madagaskar en de eilanden in de Indische Oceaan

De investeringen van CEPF in natuurbehoud wordt geleid door het ‘Ecosystem profile’. Dit profiel bevat strategische richtingen en investeringsprioriteiten die zijn ontworpen om maatschappelijke organisaties te begeleiden bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast ondersteunt het CEPF om de doelstellingen te bereiken door financiering. Doordat het profiel de belangrijkste vraagstukken voor natuurbehoud in de betreffende biodiversiteitshotspot behandelt, zorgt het ervoor dat het CEPF-fonds naar de regio’s van de hotspot die dit het meest nodig hebben.

Op deze kaart staat een overzicht van alle projecten die financieel gesteund worden binnen de huidige cyclus van het programma:

Twee soorten toekenningen

CEPF heeft twee soorten toekenningen:

  • ‘large grants’ zijn toekenningen boven de USD 50.000. Deze toekenningen worden rechtstreeks uitgereikt door het CEPF Secretariaat na overleg met het Regional Implementation Team (RIT). Meer informatie over de ‘large grants’ staat op de CEPF-website.
  • ‘small grants’ zijn toekenningen tot USD 50.000. Deze toekenningen worden door het RIT uitgereikt. Het RIT begeleid en ondersteunt de organisaties die een ‘small grant’ hebben ontvangen.

Regional Implementation Team

CEPF heeft een consortium van niet-gouvernementele organisaties aangetrokken als regionaal implementatieteam (RIT) in de hotspot. Het RIT wordt gecoördineerd door IUCN NL en bestaat uit SAF/FJKM voor Madagaskar, ID-ONG voor de Comoren, FORENA voor Mauritius en SeyCCAT voor de Seychellen. Deze organisaties werken samen met CEPF om een vijfjarige natuurbeschermingsstrategie te implementeren en lokale maatschappelijke capaciteit op te bouwen. Het RIT kan bereikt worden op het volgende emailadres: cepfproposals@iucn.nl.

Klachtenprocedure

Het RIT zal alle aanvragers laten weten of hun voorstel al dan niet is gehonoreerd. Aanvragers kunnen contact opnemen met het voor hen relevante nationale contactpunt van het RIT als ze aanvullende vragen hebben over de beslissing. Als de aanvrager niet tevreden is met het antwoord, kan een klacht worden ingediend bij IUCN NL. Lees meer over de klachtenprocedure in de Operational Manual.

Neem contact op met het projectteam

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives
Frederique Holle
Expert Environmental Justice
Elske Swets
Communications Manager
Telefoon: 020-3018251