Group of female farmers in the African growth corridors, holding melons and farming equipment.

Afrikaanse groeicorridors: een krachtig voorbeeld van de landschapsbenadering

Hoe zorgen we ervoor dat economische ontwikkeling op een duurzame en inclusieve manier gebeurt? In de Afrikaanse groeicorridors biedt de landschapsbenadering een antwoord op deze vraag. Deze groeicorridors zijn regio’s waar sterk geïnvesteerd wordt in snelle economische groei, bijvoorbeeld in Tanzania en Mozambique.

Headerfoto: Group of female farmers in the African growth corridors (c) SUSTAIN

Daarbij zijn veel verschillende stakeholders betrokken: lokale gemeenschappen en boeren die gebruikmaken van de waterbronnen in het landschap, bedrijven die in de regio investeren, en natuurlijk de overheid. Door hen te betrekken in een multi-stakeholder dialoog werken we toe naar inclusief landschapsbeheer waarbij de belangrijke diensten die het ecosysteem levert, zoals water en klimaatbestendigheid, behouden blijven. 

Lees meer over dit krachtige voorbeeld van de landschapsbenadering in de multimediapublicatie ‘Environmental Sustainability and Social Inclusion for African Growth Corridors’.

IUCN NL’s activiteiten in de Afrikaanse groeicorridors zijn onderdeel van SUSTAIN-Africa. SUSTAIN is een initiatief van IUCN, IUCN NL, African Wildlife Foundation en SNV en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zake