Handleiding voor natuurorganisaties: hoe betrek je de financiële sector?

Financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven en overheden die ze van geld voorzien voor projecten en activiteiten met een impact op mens en natuur. Daarmee zijn ze een belangrijke bondgenoot voor natuurbeschermingsorganisaties. Maar hoe betrek je de financiële sector? Deze gids biedt praktische handvatten.

Met de aanleg van bijvoorbeeld dammen, mijnen en grootschalige landbouwoperaties zijn grote sommen geld gemoeid. Die bedragen worden veelal verstrekt door institutionele investeerders zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Deze financiële instellingen hebben een zekere invloed op de partijen aan wie ze hun geld verstrekken: wanneer een overheid of bedrijf zich niet houdt aan bepaalde duurzaamheidsvereisten, kan de instelling in gesprek gaan met deze partijen, of in een uiterst geval de financiering stopzetten.

Schade aan mens en natuur voorkomen

Wat veel natuurbeschermingsorganisaties zich niet realiseren, is dat financiële instellingen er ook bij gebaat zijn om schade aan mens en natuur te voorkomen. Naast dat ze op verschillende manieren afhankelijk zijn van goed functionerende ecosystemen, lopen ze risico wanneer ze investeren in bedrijven die een negatieve impact hebben op mens en natuur.

Risico’s in kaart brengen

Het is voor banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen niet altijd gemakkelijk om de risico’s die gepaard gaan met hun investeringen volledig in kaart te brengen. Zeker niet als het gaat om projecten in afgelegen gebieden in landen ver weg. Lokale natuurbeschermingsorganisaties beschikken daarentegen vaak wél over betrouwbare informatie die inzicht geeft in de impact van een bepaalde economische activiteit.

Samenwerking met financiële instellingen

Ondanks dat samenwerking tussen natuurbeschermers en financiële instellingen dus duidelijke voordelen biedt, weten ze elkaar in veel gevallen nog niet te vinden.

Om daar verandering in te brengen, hebben IUCN NL, WWF-NL en VBDO de afgelopen vijf jaar maatschappelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteund in het opzoeken van samenwerking met partijen uit de financiële sector.

Handleiding voor natuurorganisaties

De belangrijkste lessen uit dat traject hebben we samengevat in een handleiding voor natuurorganisaties. De gids behandelt wat je moet weten voordat je een financiële instelling benadert: hoe gaan financiële instellingen te werk, welke afwegingen maken ze rond hun leningen en investeringen? Vervolgens kun je zes concrete stappen volgen om in gesprek te gaan met financiële instellingen.

Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation