IUCN NL publiceert rapport over meten van biodiversiteitsimpact

Het meten van de biodiversiteitsimpact zal in de komende jaren naar verwachting een belangrijke activiteit worden bij het bedrijfsleven en de overheid. Ons rapport uit 2020, ‘A Compass for Navigating the World of Biodiversity Footprinting Tools’, leidt lezers door de wereld van meettools voor de biodiversiteitsimpact.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de voortgaande aantasting van onze ecosystemen een wezenlijke invloed op bedrijven heeft: het ondermijnt hun prestaties, hun winst, hun maatschappelijke bestaansrecht en hun toegang tot nieuwe markten. Tegenwoordig houden steeds meer grote én kleine bedrijven hun prestaties bij in een poging om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen, en kijken ze hoe ze een positieve bijdrage aan het herstel daarvan kunnen leveren.

Een kompas voor meettools voor biodiversiteitsimpact

Ons rapport dient als kompas om lezers te helpen hun weg te vinden in de wereld van meettools voor de biodiversiteitsimpact. De voornaamste doelgroep van dit document bestaat enerzijds uit Nederlandse bedrijven die willen weten hoe ze hun biodiversiteitsimpact kunnen meten en hoe ze die metingen in hun bedrijfsbeslissingen kunnen toepassen, en anderzijds uit beleidsmakers in Nederland die dit proces willen promoten en begeleiden.

Meting van bedrijfsimpact op biodiversiteit

Het rapport informeert de lezer over de belangrijkste vragen, zoals: Hoe kunnen bedrijven hun impact op de biodiversiteit meten? Hoe kan de overheid bedrijven sturen en stimuleren om hun biodiversiteitsimpact te melden in het licht van de internationale agenda, en in het bijzonder het Verdrag inzake biologische diversiteit in Kunming, China? Hoe hebben ontwikkelingen in Nederland geholpen deze wereldwijde beweging vorm te geven?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions