Mangroves for coastal protection

Marktstudie: Financiering van natuurlijke kustbescherming

Natuurlijke infrastructuur, zoals de aanplant van mangrovebossen, kan een belangrijke rol spelen in kustbescherming in tropische landen. Dit is belangrijker dan ooit om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In opdracht van RVO – Team Internationale Organisaties deed IUCN NL samen met Wolfs Company een marktstudie over welke methoden er zijn om dit soort natuurlijke kustbeschermingsprojecten te financieren. De studie laat zien hoe kustbeschermingsprojecten met nature-based solutions kunnen worden opgezet door middel van publieke en private financiering, waaronder carbon credits.

Headerfoto: Mangrove enrichment planting and reforestation in The Philippines. Photo by Christiaan van der Hoeven

Private financiering voor kustbescherming

Om de business case sluitend te krijgen voor bedrijven die werken aan kustbescherming met nature-based solutions is het vaak nodig om additionele financiering aan te trekken. Naast het aantrekken van publieke financiering, kan ook een inkomstenstroom uit verhandelbare carbon credits worden verkregen. In de markstudie onderzochten wij hoe dit soort ‘blended finance’ kan worden gestructureerd om een aantrekkelijke business case te maken voor bedrijven en investeerders.

Aantrekkelijk voor investeerders

‘Kustbeschermingsprojecten kunnen op een aantal manieren aantrekkelijker worden gemaakt voor internationale investeerders’, vertelt Maxime Eiselin, expert nature-based solutions bij IUCN NL. ‘Bijvoorbeeld door het samenvoegen van projecten om de schaal ervan te vergroten, het toepassen van meerdere lagen van financiering, het hervormen van overheidsbeleid en het opnemen van nature-based solutions in publieke aanbestedingen.’ Maar ook op het gebied van carbon credits is winst te behalen. ‘Er is een standaard procedure nodig om te bepalen wat natuurlijke kustbescherming oplevert voor het klimaat en hoe dit wordt vertaald naar de impact en prijs van carbon credits,’ vertelt Eiselin.

Landschapsbenadering

Ook brachten we de belangrijkste richtlijnen en handvaten in kaart om dergelijke projecten met een landschapsbenadering op te zetten. Op die manier levert natuurlijke kustbescherming zowel iets op voor klimaat, biodiversiteit en lokale welvaart in de landen waar deze worden ingezet, als voor de financiers van de projecten. ‘Die gezamenlijke voordelen van nature-based solutions moeten goed in kaart worden gebracht, zodat ze aantrekkelijker worden voor investeerders,’ aldus Eiselin.

Aanbevelingen om kustbescherming te financieren

‘Alle partijen die actief zijn binnen natuurlijke kustbeschermingsprojecten kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van aantrekkelijke ‘blended finance’ mechanismen, stelt Eiselin. De marktstudie bevat vijf aanbevelingen om dat te bewerkstelligen:

  1. Creëer bewustzijn door de voordelen van nature-based solutions te tonen;
  2. Ontwikkel een centraal kennisplatform voor financiers;
  3. Bouw relaties op met financiers en projectpartners;
  4. Verbeter de toegang tot subsidies voor haalbaarheidsstudies;
  5. Ontwikkel lokaal extra inkomstenstromen om meer particuliere investeringen aan te trekken.

Webinar: Financing Nature-based solutions in developing countries

Onze studie werd gepresenteerd tijdens een webinar, waarin we keken naar innovatieve manieren van financiering en we praktische richtlijnen gaven voor het ontwikkelen van businessmodellen voor deze projecten. Kijk het webinar hier terug.

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions