Ontbossingsvrije waardeketens in de agrosector: 10 speerpunten voor bedrijven

8 juni 2017

Vandaag verschijnt de zilveren jubileumeditie van ETFRN News, getiteld ‘Zero deforestation: A commitment to change’. In deze uitgave van het European Tropical Forest Research Network gaan verschillende experts in op de vraag hoe bedrijven in de landbouwsector hun waardeketen 100% ontbossingsvrij kunnen maken. Heleen van den Hombergh, Senior Expert Agro-Commodities bij IUCN NL, publiceert tien speerpunten voor ontbossingsvrij ondernemen in de agrosector.

Uitbreiding van landbouwgewassen is een bron van economische ontwikkeling in zowel de producerende als de consumerende landen, maar vormt ook een belangrijke factor in de wereldwijde ontbossing. “Met de invoer van soja als diervoeder voor de vlees- en zuivelindustrie, of de import van palmolie voor voedsel, energie en diervoeding draagt Europa bij aan ontbossing en aantasting van andere waardevolle ecosystemen in Azië en Latijns-Amerika,” vertelt Van den Hombergh. Goed functionerende ecosystemen dragen bij aan lokale economische ontwikkeling, gaan klimaatverandering tegen en houden de biodiversiteit in stand.

Een integrale aanpak van natuurlijk kapitaal

Tegenwoordig erkennen veel bedrijven het belang van natuurlijk kapitaal en duurzaam ecosysteembeheer. “Bedrijven zijn zelf ook deels afhankelijk van de diensten die goed functionerende ecosystemen leveren, zoals goede bodemkwaliteit, een stabiele hoeveelheid schoon water, bestuiving en weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden, zeker op de lange termijn,” licht Van den Hombergh toe.Maar wat kunnen bedrijven doen om ontbossing uit te bannen uit hun waardeketens? “Daar is momenteel veel discussie over,” stelt Van den Hombergh. “Een integrale aanpak is cruciaal. Om ontbossing uit te bannen, kan een bedrijf een combinatie van acties ondernemen op verschillende terreinen: van de beslissingen over natuurlijk kapitaal in de bestuurskamer tot risicobeheersing in het veld en van certificering tot financiering voor natuurbeheer.” In haar artikel benoemt Van den Hombergh tien speerpunten, specifiek voor de agrosector.

Maatwerk

Het uitbannen van ontbossing vereist maatwerk. “Niet elk bedrijf heeft evenveel invloed op alle bovengenoemde terreinen. Maar elk bedrijf dat met agroproducten te maken heeft kan deze speerpunten als uitgangspunt nemen.” De tien speerpunten worden nader toegelicht in de publicatie ‘Ten elements for deforestation-free company policies on agro-commodities’.

Lees meer

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Heleen van den Hombergh