Headerfoto: Caatingaspecht. © Ciro Albano

Om het leefgebied van de bedreigde caatingaspecht (Celeus obrieni) veilig te stellen, werken IUCN NL en partnerorganisaties Instituto Araguaia en American Bird Conservancy samen met particuliere grondeigenaren om een nieuw particulier natuurreservaat op te richten.

De bedreigde caatingaspecht komt alleen voor in de Cerrado, een savanne-achtig gebied in het midden van Brazilië, en leek zelfs daar decennialang verdwenen. De vogel leeft vooral in bamboe in de tropische savanne en palmbossen in het gebied, waar de specht zich voedt met mieren die in de bamboe leven. Sinds de recente herontdekking van de specht zijn verschillende initiatieven genomen om zijn leefgebied te beschermen.

Leefgebied in het geding

Het leefgebied van de specht is sterk gefragmenteerd doordat veel van het natuurlijke savannelandschap in de Cerrado plaats heeft gemaakt voor landbouwactiviteiten, voornamelijk de uitbreiding van veeteelt en sojaplantages. De specht komt niet voor in beschermde gebieden en loopt daardoor groot gevaar om uit te sterven. Door de snelle uitbreiding van landbouw zijn bovendien de grondprijzen in deze regio erg gestegen, waardoor het voor natuurorganisaties steeds moeilijker wordt om land aan te kopen voor natuurbescherming.

Om het leefgebied van de caatingaspecht en andere Braziliaanse diersoorten toch veilig te kunnen stellen, steunt het landaankoopfonds van IUCN NL Instituto Araguaia om een waardevol stuk Cerrado voor een periode van tien jaar te pachten. De organisatie gaat ervoor zorgen dat deze grond binnen een jaar de status van een particulier natuurreservaat krijgt, waardoor het leefgebied ook na de pachtperiode beschermd zal blijven.

Bosbranden blussen

Helaas heeft ook de Cerrado afgelopen zomer niet kunnen ontkomen aan de hevige bosbranden. In het aangrenzende Cantão State Park en naburige delen van de Cerrado savanne woedden felle branden. Na enkele dagen blussen lukte het Instituto Araguaia om het vuur in Cantão State Park te bedwingen. Maar tijdens het blussen sneuvelde de auto van de organisatie, een onmisbaar hulpmiddel bij het detecteren en bestrijden van branden. IUCN NL en andere organisaties geven nu financiële steun zodat het team van Instituto Araguaia een nieuw voertuig kan aanschaffen en bij een volgende brand weer adequaat kan uitrukken.

Meer weten?

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation